Obžaloba klade Hofmannovi za vinu, že v roce 2009 svým podpisem třikrát stvrdil dodavatelským stavebním firmám plnou finanční odměnu, ačkoli rozsah prací neodpovídal schválené projektové dokumentaci. ŘSD, respektive stát tak měl připravit celkem o 1,485 milionu korun.

Senát nejprve vyslechl dva vedoucí pracovníky ústecké stavební firmy Insky a poté bývalou ekonomku chomutovského pracoviště ŘSD. Původně ale mělo svědčit pět lidí. „Jeden ze svědků se omluvil, odcestoval do zahraničí. Dalšímu se nepodařilo doručit předvolání, nemá údajně domovní schránku. Budeme jej tedy muset vypátrat,“ oznámila předsedkyně senátu Hana Muritová.

Stavbyvedoucí a vedoucí střediska oprav komunikací firmy Insky se vyjadřovali k opravě silnice I/27 mezi městy Hrob a Dubí na Teplicku a k výspravám výtluků na objízdné trase Hrobem. Oba potvrdili, že o zakázce vědí a staveb se zúčastnili, na podrobnosti si ale nevzpomněli. Poukazovali přitom na časový odstup pěti let, který práce na silnici a slyšení u soudu dělí.

Bývalá ekonomka ŘSD, která byla Hofmannovou kolegyní, popsala postup při nárokování proplacení faktur za provedené práce zhotoviteli u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Objasnila také změnu pravidel při úhradě víceprací z rozpočtové rezervy, k níž ŘSD přistoupilo po zahájení vyšetřování možných finančních machinací v regionálních pobočkách ŘSD policií. Státní zástupkyně se také svědkyně zeptala, zda neměl obžalovaný Hofmann jako oblastní manažer ŘSD spory v pracovně právních vtazích. „Ano, to je možné. Pan Hofmann byl totiž pracovitý a na ŘSD panovaly komunistické manýry,“ uvedla.

Spolu s Hofmannem sedí na lavici obžalovaných i třiačtyřicetiletý stavbyvedoucí chomutovské společnosti Trans-region-stav David Kanický. I jemu hrozí za podvod až osmiletý trest.

Firma Trans-region-stav zvítězila v roce 2009 ve výběrovém řízení chomutovské správy ŘSD na sanaci havarijního stavu opěrných zdí na silnici mezi Dubím a Cínovcem na Teplicku za osm až devět milionů korun. Hofmann s Kanickým podepsali zjišťovací protokoly o stavebních pracích u této zakázky, na jejichž základě ŘSD firmě proplatilo dvě dílčí faktury. Podle obžaloby ale práce nebyly provedeny v požadovaném rozsahu dle projektové dokumentace. ŘSD škodu vyčíslilo na 413 tisíc a 426 tisíc korun, celkem tedy 839 tisíc korun.

Sám Hofmann pak měl v červnu 2009 podepsat fakturu jiné stavební firmě, která měla vyspravit výtluky na vozovce objízdné trasy městem Hrob za uzavřenou silnici I/27 z důvodu opravy jednoho ze tří mostů na této komunikaci. Z obžaloby ale vyplývá, že práce na objízdné trasy se neuskutečnily. Škoda v tomto případě dosáhla 646 tisíc korun.

Oba muži při zahájení hlavního líčení začátkem února vinu odmítli. „Skutky popsané v obžalobě nejsou pravda. Veškeré práce se prováděly na základě projektové dokumentace,“ uvedl Kanický. Podobně se hájil i Hofmann. „Nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání. Průvodky k fakturám i zjišťovací protokoly jsem podepsal, protože jsem nezjistil žádné rozpory s projektovou dokumentací. V zápisu nebyly uvedeny ani žádné námitky, vše bylo v souladu se smlouvou o dílo,“ vypověděl.

Hlavní líčení bude pokračovat 7. ledna od 08:00 hodin. Mělo by dorazit pět svědků, jejichž výslech navrhli obhájci i státní zástupkyně.