„Ústecký krajský soud rozhodl o stížnostech proti vzetí do vazby, které si obvinění podali bezprostředně po vzetí do vazby. Soud se tedy zabýval opravným prostředkem proti rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem, který rozhodl o vzetí do vazby z důvodu uvedeného podle trestního řádu v ustanovení § 67 písm. b), tedy z obavy z možného ovlivňování svědků – tzv. koluzní vazba, a též podle písm. c), z obavy z možného pokračování – což je vazba předstižná.

Krajský soud došel k závěru, že již nadále nehrozí obava z možného pokračování údajné trestné činnosti, ale vazební důvod uvedený v ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu shledal nadále důvodným," uvedl advokát Michael Kis. Zůstala v platnosti vazba z důvodu obavy z možného ovlivňování svědků.

Advokát k tomu dodává: „Pokud jde o možnou dobu dalšího trvání vazby, je třeba konstatovat, že koluzní vazba může trvat nejvýše 3 měsíce. S ohledem na to, že obvinění byli zadrženi dne 4. 9. 2012, může vazba trvat nejdéle do 4. 12. 2012. Krajský soud tedy nerozhodoval o prodloužení vazby.

Pouze částečně změnil rozhodnutí okresního soudu, když vypustil jako vazební důvod obavu z možného pokračování údajné trestné činnosti. Nejvýše přípustnou délku trvání vazby je počítána od okamžiku omezení svobody, nikoli od samotného rozhodnutí soudu. Oba obvinění by neměli být propuštěni na počátku ledna, jak se bylo možné v některých článcích dočíst, ale začátkem prosince."