Krajský soud v Ústí nad Labem musí od začátku roku projednávat desítky žádostí odsouzených o obnovu procesu. Ti se domnívají, že podle nového trestního zákoníku jim bude zmírněn trest.

Myslel si to i Jan Krása z Kadaně. Je ve výkonu trestu ve věznici ve Všehrdech, kde si odpykává 12 let vězení za vraždu. Trest mu ale zkrácen nebyl. Nebyl důvod. Rozsudek nad Krásou nabyl právní moci 17. 10. 2001.


Vražda seniorky


Karas byl odsouzen za to, že 8. 12. 2000 v Kadani krátce po 7.15 hod. nezajištěnými dveřmi bez svolení vešel v Chomutovské ulici do bytu staré paní, blízké příbuzné jeho manželky.

Ženu po předchozí hádce srazil na zem, udeřil do obličeje a nejméně 14krát ji bodl nožem do levé poloviny hrudníku.
Důchodkyně na místě zemřela na dvojnásobné bodné probodnutí stěny levé srdeční komory s následným zakrvácením do osrdečníku a levé poloviny hrudníku.

„Úmyslné usmrcení jiné osoby bylo trestným činem podle trestního zákona a jedná se o vraždu i podle nového trestního zákoníku. Krajský soud nemá na rozsudku co měnit,“ uvedl předseda senátu Ondřej Peřich.


Bez šance


Krása se domníval, že to, co spáchal podle nového trestního zákoníku, nemusí být kvalifikováno jako vražda, ale „jenom“ jako zabití, tedy s mírnější kvalifikací. Jenže tak tomu není.

„Podle trestního řádu obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé. Ty by mohly samy o sobě, nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve, odůvodnit jiné rozhodnutí o vině. Taková situace ale v tomto případě nenastala,“ dodal předseda senátu Ondřej Peřich.

PARAGRAF 419

Fakt, že od 1. 1. 2010 nahradil stávající trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), zlákal k podobným žádostem desítky osob, jenže jenom proto, že si nepročetli pečlivě nový trestní zákoník.

Vzájemný vztah obou těchto zákonů upravuje ustanovení § 419 trestního zákoníku. Podle něho trest uložený přede dnem nabytí účinnosti nového trestního zákoníku za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná. Pokud byl za takový čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí.