Devět z deseti Chomutováků by snížilo věkovou hranici trestné odpovědnosti.


„Z toho sedm za trestné loupeže, čtyři za krádeže, dva za úmyslné ublížení na zdraví a zbytek je po jednom skutku,“ upřesnila mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR v Chomutově Marie Pivková. „Činnost dětských gangů jsme na našem okrese nezaznamenali,“ dodala.
Hříchy dětí mladších patnácti let se do statistik ani neuvádějí, policisté případy vždy musí odložit.


Co na to Chomutováci?


V současné době se v médiích vedou diskuze na téma, jestli by se měla hranice trestní odpovědnosti u dětí snížit z patnácti na čtrnáct let.
Chomutovský deník oslovil v ulicích Chomutova deset lidí, aby zjistil, jaký mají názor na snížení nebo zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti v případě dětských přestupků a trestních činů.

Výsledky ankety


Z deseti oslovených dva lidé nevěděli ani to, že je trestní hranice od patnácti let a tipovali ji v jednom případě na 16 let, ve druhém na 18 let.
Pouze jedna žena (48 let) z oslovených osob by navrhovala zvýšení věkové hranice na 18 let.

„Myslím si, že v patnácti letech jsou to ještě děti, které nevědí co vlastně dělají,“ odůvodnila svůj názor, po kterém zaváhala, a pak dodala: „I když někteří to vlastně ví až moc dobře, ale já mám prostě hodné děti.“


Ostatní oslovení by věkovou hranici snížili, nejnižší věková hranice byla navržená na dvanáct let, a to ve třech případech, kdy padla tato zdůvodnění: Důchodkyně (78 let) navrhovala snížení věku na 12 let, a to pouze pro romské děti, které prý již v 8 letech dobře vědí, co dělají.

Druhým byl osmnáctiletý mladý muž, který svůj názor odůvodnil slovy: „Každý je odpovědný za to, co udělá, má přemýšlet. Když může dvanáctiletý kluk znásilnit holku, jak se to nedávno stalo, proč by nemohl být také za to, co udělal, trestně zodpovědný?“

Devatenáctiletý student, který byl třetím, kdo navrhoval takové snížení, nám sdělil: „Myslím si, že ve dvanácti letech by už děti měly vědět, co dělají.“


Na 13 let by snížily věkovou hranici dvě oslovené mladé ženy. „Myslím si, by se trestní odpovědnost měla snížit na třináct let, protože třináctileté děti si dovolují věci, které by si před padesáti lety vůbec nemohly dovolit,“ řekla 18 letá žena. „Ve třinácti si už jsou děti vědomi, co udělaly: podpořila nezávisle tento názor sedmnáctiletá studentka.


Na 14 let by z oslovených snížili hranici tři lidé: žena (44 let) a mladík (16 let) téměř shodně odpověděli, že jsou děti v tomto věku snad už dost rozumné na to, aby věděly, co dělají.

Muž (58 let) svůj názor zdůvodnil: „Ty děti moc dobře vědí, co činí. Nejsou hloupí naopak, myslí si, že jsou nepostižitelní a přitom u nich vzrůstá agresivita. Myslí si, že si můžou všechno dovolit, protože nemají žádné hranice.“


Pouze jeden člověk, sedmdesátiletý muž, který by věkovou hranici snížil, nevěděl, na jaký věk. „Snížil bych jí především kvůli romským dětem, myslí si, že si můžou všechno dovolit, protože se jim nemůže nic stát,“ odpověděl.


S problémovými dětmi k psychologovi


Pro problémové děti, se kterými si neví rady rodiče ani učitelé nebo výchovní poradci na školách, funguje v Chomutově Pedagogicko psychologická poradna nebo Středisko výchovné péče o děti „Dyáda“, kde s dětmi pracují zkušení psychologové. „Dyáda“ má i pobytové zařízení v Mostě a je již jakýmsi předstupněm pro Diagnostický ústav v Liberci, kam se umísťují děti z Chomutovska.