Oba případy jsou z roku 2005. Šlo o případ zmizelého občana z Polska, který žil dlouhodobě v Chomutově a případ devítiletého chlapce z Jirkova, který spadl ve Vinařicích do přivaděče. Obě kauzy byly již dostatečně popsány v médiích.


Počty nahlášených případů, o tom, že se nějaká osoba postrádá, je velké množství. Policejní odborníci však ke každému případu přistupují jinak. Nejdříve případ vyhodnotí a podle jeho závažnosti zvolí způsob a metodu vyšetřování. Po některých ztracencích se pátrá i několikrát do roka. Jsou to například děti, které často utíkají z domova kvůli známce ve škole nebo neshodám v rodině, či senioři, kteří ztrácejí orientaci.


Kriminalisté speciálního oddělení konstatují, že v okrese Chomutov v posledních letech vzrůstá počet dětí a mladistvých do 18 let, kteří se ztrácejí.


Pomocnou rukou při rozsáhlejších pátracích akcích jsou policejním odborníkům v Chomutově především hasiči, ve zvláštních případech vojáci, záchranné skupiny, které jsou zaměřeny na speciální výcvik psů a zásahové jednotky potapěčů. Další pomocí při hledání ztracených osob jsou média, tisk a televizní pátrací vysílání, i když si kriminalisté povzdechli nad nevyhovujícím vysílacím čase v současnosti. Buď jsou lidé už v zaměstnání nebo je vysílání až v pozdních hodinách.


Z vědeckých metod si kriminalisté pochvalují propracovanou metodu DNA v současné době, o které říkají, že je jako analýza oproti minulým letům jedinečná.


Chomutovští kriminalisté si pochvalují, že po vstupu do Schengenského prostoru se stalo jejich pátrání pružnější a schůdnější, protože v rámci Evropské unie sdílíme stejné informační systémy.