Obžaloba ho viní z toho, že ve funkci starosty neoprávněně pobíral odměny pro sebe a tehdejší místostarostku Alenu Škramlíkovou.


„Věděl, že je to v rozporu se zákonem a nařízením vlády,“ argumentovala u včerejšího líčení u chomutovského okresního soudu státní zástupkyně.


Podle ní si Jordán neoprávněně dopomohl k příplatkům ke svému platu, a to v rozpětí let 1999 až 2004. Pro sebe měl získat téměř milion korun, pro místostarostku Škramlíkovou pak skoro devět set tisíc korun.


Před soudem ale stanul pouze bývalý první muž Perštejna. Podle obžaloby měl způsobit škodu ve výši necelých dvou milionů korun, a to zneužitím pravomoci veřejného činitele. O náhradu částky se přihlásila i obec Perštejn.


Obžalovaný Jordán s obviněním nesouhlasí. Podle něho všechny odměny schválilo obecní zastupitelstvo a to podle předpisů. Trvá na tom, že nic neporušil a nic neudělal, což znovu zopakoval i u včerejšího přelíčení.


Peníze prý byly odměnou za to, že spravoval vodovody a kanalizace, které jsou v majetku obce, a také za to, že každodenně pracoval s lidmi, kteří pro obec vykonávali veřejně prospěšné práce.


Spor se vede o dva druhy příplatků. Jeden za vedení obce, druhý ve výši pětadvaceti procent platu jako odměny za nepodnikání. Podle obžaloby neměl tehdejší starosta ani na jeden nárok.


U soudu včera vypovídali i všichni předvolaní svědkové. Perštejnská účetní Zdeňka Cejhonová uvedla, že starostu na údajnou neoprávněnost odměn upozornila. Dokonce se sama rozhodla je nevyplatit. Starosta ji pak písemně vyzval a účetní peníze doplatila zpětně s tím, že odměny jsou schváleny zastupitelstvem.


Před senátem stanuli i dva členové finančního výboru města Perštejna. Ten má dohlížet na hospodaření města. Jeho tehdejší předseda Milan Derfl uvedl, že výbor zastupitele několikrát upozorňoval na vysoké položky v rozpočtu, které jsou dávány na platy. Podle jeho slov ale byly námitky zastupitelstvem odmítnuty.


Finanční výbor pod jeho vedením byl odvolán a jmenován nový. Svědek si myslí, že to bylo právě kvůli upozorňování na vysoké platy.
O vině či nevině bývalého starosty soud ale včera nerozhodl. Jeho předsedkyně Iva Dvořáková jednání odročila na konec března s tím, že budou provedeny výslechy dalších svědků.