Počty případů v civilním soudním řízení na severu Čech připomínají nekončící lavinu, protože na soud jsou podávány tisíce nových sporů


Byl to jeden z důvodů, proč neplatiči vršili své dluhy vůči městu – a nejen na nájemném. Muselo k tomu dojít?


„Celkem 216 věcí v civilní agendě starší sedmi let čekalo chomutovský okresní soud na vyřízení na konci roku 2008. V Libereckém a Ústeckém kraji na všech soudech šlo ke konci prosince o 877 případů. Je to důsledek nedostatku soudců na severu Čech v devadesátých letech,“ uvedl předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Milan Kohoutek.


Mezi těmito žalobami mohou být i další, týkající se neplatičů. Přitom loni soudy snížily v civilní agendě počty věcí starších šesti měsíců o 3361.


Chomutov a Most


Nejhorší situace je na soudech v rámci Ústeckého kraje dlouhodobě v chomutovském a mosteckém okrese. K prvnímu lednovému dnu roku 2009 v Chomutově v civilní agendě, kam patří také žaloby na neplatiče, bylo nevyřízeno 8884 věcí, v Mostě 4294 věcí. Na třetím místě je ústecký okresní soud s 3810 případy.


„Soudy pracují na plný výkon, či spíše výkony překračují. Jenže ročně narůstá množství žalob a počet nevyřešených věcí spisů se nedaří příliš snižovat,“ uvedl Kohoutek již v roce 2004.


Píše se rok 2009 a Kohoutek uvedl, že kromě Děčína a Mostu se loni podařilo snížit počet projednávaných civilních věcí, ale je tolik z minulosti navršených případů, že stále ještě soudy mají velmi mnoho nevyřízených spisů.


„V Chomutově index nevyřízených věcí dosahuje 2500 procent, v Ústí přes 870 a v Mostě přes 700 procent.


Loni poprvé


V roce 2008 poprvé po 30 letech jsou naplněné stavy soudců na severu Čech. Podle ústeckého senátora Pavla Sušického tím problém vyřešen není, protože není dostatek soudních úředníků, kteří by mohli administrativní část agendy převzít od soudců.


I dnes platí to, na co si stěžovala začátkem roku 2004 předsedkyně mosteckého okresního soudu Blanka Pospíšilová. Velký nárůst občansko - právních sporů vidí především ve spojitosti s velmi vysokou nezaměstnaností v regionu. „Vysokou nezaměstnanost doprovází žaloby za nedoplatky energií a nájmů, žaloby na vyklizení bytu, asi třetinu žalob tvoří pohledávky dopravních podniků.


Platební rozkazy se od dlužníků často vracejí, protože nelze dlužníka dohledat, nebo podá odvolání a platební rozkaz se dostává k soudnímu projednávání.


S nezaměstnaností se spojuje rodinná zátěž, což se projevuje zvýšenou měrou rozvodů. V součtu to znamená ohromnou zátěž na zapisovatelky, vyšší soudní úředníky i soudce. Soud neprojednává jen žaloby, ale také se jedná o exekuce, které představují velký problém, protože při vysoké nezaměstnanosti v regionu srážky ze mzdy nejsou často realizovatelné a musí dojít k prodeji movitých věcí. Velké problémy máme se zjišťováním pobytu účastníků řízení.“


Podle Kohoutka, v podstatě situace popsaná v roce 2004 Pospíšilovou, charakterizuje práci okresních soudů v Mostě i v Chomutově i dnes, protože v obou okresech je podobná sociální zátěž.

Počet nevyřízených civilních žalob

Okresní soud počet starší 7 let

Česká Lípa 1211 53
Děčín 2989 73
Chomutov 8884 316
Jablonec n.N. 2084 48
Liberec 6307 120
Litoměřice 1508 62
Louny 1794 42
Most 4294 70
Teplice 1913 121
Ústí n. L. 810 203

Zdroj: Krajský soud Ústí n. L.