„Základní tvary, proporce a pohyby mají takové jako původní sochy, vycházel jsem z dokumentace. Zároveň mi ale město bohudík nechalo volnou ruku, abych je dotvořil,“ uvedl umělec. „Sochy potřebují mít dole větší těžiště, proto jsem jim ubral drapérii kolem prsou, takže jsou více obnažené,“ doplnil.

Pracovat na nich začal v prosinci a nepřestal až donedávna. Poslední měsíc měl na to, aby materiál uzrál. „Sochy jsou z betonu, uvnitř je ale nerezová armatura a další prvky, které jsou nosné. Jdou od hlavy až k nohám, takže když se budeme dívat nahoru, víme, že na nás nic nespadne,“ poznamenal sochař.

Sochy, které měří 2,6 metru, na střechu divadla vyzvedl jeřáb. Jejich kotvení ve výšce je bytelné, o což se postaral také Jaroslav Jelínek ve spolupráce s kolegy. Stojí na dioritové desce, která nezvětrává a stabilizuje atiku. Do ní je deska ukotvená čepem. Samotná díla sochaři upevnili na další čep v desce.

Návrat múz si vyžádali sami Chomutované prostřednictvím participativního rozpočtu, díky kterému se veřejnost může podílet na tvorbě veřejného prostoru. Návrh podal Martin Kosina, oproti dalším návrhům ho navíc podpořila většina hlasujících.

První sochy múz stály na průčelí neorenesanční budovy divadla v Chomutově už od jeho otevření v roce 1905. Dolů musely v roce 1986. „Sochy se rozpadaly. Němci sice původně tvrdili, že je nechali vytvořit z pískovce, ve skutečnosti ale byly z nějakého papírmaše,“ podotkl městský architekt Jaroslav Pachner. „V 80. letech jim pak začaly upadávat ruce, proto město požádalo muzeum, aby je nechalo sundat a opravit. Jakmile k tomu ale došlo, rozpadly se úplně,“ nastínil.

Později tu byly snahy vytvořit pro divadlo nové sochy. Místní umělci navrhovali otočné skulptury na kovové konstrukci. Byl to ale drahý projekt v řádu miliónů korun, a tak nakonec zůstal u ledu.

Aktuálně se na střechu sice vrátily jen dvě ze čtyř soch, protože více rozpočet pro jednotlivé projekty participativního rozpočtu neumožnil. Akademický sochař ale předpokládá, že další múzy na sebe nenechají dlouho čekat. Jejich podobu už má promyšlenou včetně celkové kompozice.

„Kompozice celé atiky musí být v souladu s proporcemi soch. Už vím, že Drama udělám korpuletní s maskou, kterou bude prohlížet na oblohu, a divák to zdola uvidí,“ popsal Jelínek. „Figury budou s obráceným kontrapostem, což rozehraje atiku,“ plánuje.