Vychází z úspěšných zkušeností v propojování aktivních protikorupčních hnutí a kvalitních osobností, které se podařilo např. Změně pro Liberecký kraj nebo hnutí PRO!kraj v Ústeckém kraji.

Lídrině kandidátky, ředitelka občanského sdružení Slunečnice v Děčíně, zastupitelka Ústeckého kraje a radní města Děčín, Šárka Zimová Dostálová vidí její hlavní přínos v síťování již existujících politických a občanských aktivit: „Máme velkou devizu oproti zavedeným politickým stranám. Síťujeme existující a rozrůstající se aktivní občanskou společnost zdola, lidi a hnutí kteří na místních úrovních pozitivně ovlivňují dění ve svém městě či obci, bojují s korupcí, pečují o životní prostředí nebo se jim podařilo v komunální politice uspět a úspěšně nastavují změny, které omezují korupci a zkvalitňují život obyvatel v daném místě."

Všechny osobnosti, které kandidují pod značkou Změny, mají za sebou mnoho let práce na místní úrovni. Jaroslav Achab Haidler, divadelník a zastupitel Ústeckého kraje, k tomu říká: „Každý z nás má zkušenost s malými či většími boji o změnu systému ve svém městě. Některým z nás se podařilo získat podporu veřejnosti a uspět v komunálních volbách, kde někdy sice obtížně, ale s dlouhodobým efektem měníme zavedené klientelistické postupy a odstraňujeme pravidla, která umožňují korupci. Mám radost, když vidím, co vše lze zvládnout, když do politiky vstoupí lidé, kteří mají zkušenosti zdola a jsou přínosem pro celý region. A právě tuto zkušenost chceme překlopit na vyšší úroveň – do celostátní politiky."

Změna představuje veřejnosti v Ústeckém kraji 21 kvalitních kandidátů. „Za každým z našich lidí je silný osobní příběh, dlouholetá práce v občanské angažovanosti i konkrétní úspěchy komunálních politiků," upozorňuje Zimová Dostálová.

Silným tématem Změny je eliminace korupce z veřejného života. Touto oblastí se zabývá aktivně především student práv a zastupitel obce Benešov nad Ploučnicí Filip Ušák: „I když v minulosti byly schváleny zákony, které korupci měly zamezit, byly záměrně nastaveny tak, aby zde byl dostatečný prostor pro úniky a naopak její posilování (viz např.zákon o veřejných zakázkách, solární panely, atd…). V rámci svého komunálního působení jsem navrhl celou řadu vyhlášek, vnitřních směrnic, úprav stanov či návrhů na usnesení vedoucí k omezení ať už úmyslného nebo neúmyslného plýtvání veřejnými penězi ve svém městě. Ve spolupráci s hnutím PRO! kraj se o totéž snažím i v rámci krajské samosprávy. Je logickým vyústěním této snahy být prostřednictvím Změny u tvorby legislativního procesu v Praze."

A středoškolská učitelka a tvář hnutí Zdravá Krupka, Miloslava Bačová k tomu dodává: „Podívejte se, jak to dopadlo u nás v Krupce, proslavené opakovaně falšovanými volebními výsledky. S korupcí a mafií místních politiků se pereme už tolik let, město nabízí svým občanům čím dál horší podmínky pro život, lidé se bojí a došlo to tak daleko, že díky působení místní mafie už mají i strach jakkoliv se veřejně angažovat. Pokud bychom měli pro naše úsilí odpovídající podporu v legislativě, k ničemu takovému by nemuselo dojít a naše město by mohlo volně dýchat."

Změna se proto přidává k celostátnímu projektu Rekonstrukce státu a podpisy svých kandidátů stvrzuje závazek prosadit v zákonech ČR konkrétní protikorupční návrhy, připravené touto iniciativou. Na tiskové konferenci podepíší prohlášení Rekonstrukce státu všichni přítomní kandidáti, ostatní své podpisy předají v průběhu týdne.