V současné době společnost Silnice group dokončuje pro město za 3,6 milionu korun bez DPH komunikaci v šíři tří metrů, která vede pod mostem v Rooseveltově ulici u hlavního vlakového nádraží k silům na obilí.

Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele další části cyklostezky Ohře, která naváže na hotový úsek vedoucí k železničnímu mostu u Libočan. Měřit bude 2,1 kilometru a skončí kousek od Stroupče. „Předpokládané náklady na výstavbu jsou 15 milionů korun,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Přesnou cenu se dozví radnice v září, až dokončí zmíněné výběrové řízení.

Musí se obejít bez dotace

Jelikož i z této tři metry široké komunikace nemohla být vyloučena místní motorová doprava, půjde o cyklotrasu. Pro město to znamená, že oba zmíněné úseky zaplatí ze svého, Státní fond dopravní infrastruktury, který v minulosti finančně podpořil vznik několika úseků cyklostezky Ohře v Žatci, tentokrát ani v jednom případě dotaci nepošle.

Na městskou část naváže u Stroupče Ústecký kraj, který plánuje výstavbu cyklostezky Ohře mezi Stroupčí a Přívlaky. „Na úsek má Ústecký kraj zpracovanou projektovou dokumentaci a požádal o stavební povolení. Jeho vydání očekáváme do konce tohoto kalendářního roku, pokud půjde vše bez komplikací. Do konce roku bychom také chtěli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele,“ sdělil mluvčí kraje Martin Volf.

Část cyklostezky u Stroupče kvůli ochraně přírody nebude z asfaltu. Jak ukázal nedávný biologický průzkum, na dvou úsecích v délkách několika set metrů se nachází původní biotop zhruba pět set let starý s ohroženými a chráněnými druhy živočichů. Jedná se o úseky u zahrádek ve Stroupči a podél staré hráze směrem na Přívlaky. Rovněž na krajském úseku cyklostezky bude v některých částech povolena automobilová doprava, technicky tak půjde o cyklotrasu.

Kousek za Přívlaky u Stranné na Chomutovsku začíná nedávno dokončený nový asfaltový úsek, dál směrem k Vičicím budou cyklisté využívat méně frekventovanou silnici třetí třídy. Po dokončení městské a krajské části tak bude cyklostezka Ohře mezi Žatcem a Nechranicemi hotová.

Na území samotného Žatce je cyklostezka Ohře rozdělena do šesti úseků. Hotové jsou úseky číslo 3 na pravém a 4 a 5 na levém břehu řeky v celkové délce dva a půl kilometru. Na dokončovaný úsek číslo 2 by v budoucnu měl navázat téměř kilometr dlouhý úsek číslo 1 směrem na Trnovany, který využijí cyklisté pro jízdu mezi Žatcem a Louny. Úsek na Nechranice má označení 6.