Smlouva společně s dalšími mzdovými opatřeními představuje plánované zvýšení osobních nákladů zaměstnanců pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. v roce 2016 o 9,4%. Jedná se o nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. Předpokládané zvýšení navazuje na významný růst osobních nákladů v loňském roce, kdy bylo v prvních 11 měsících roku 2015 oproti srovnatelnému období roku 2014 vynaloženo navíc téměř o 9 % mzdových nákladů.

Také v roce 2016 bude nad rámec uvedených mzdových výdajů vyplacena odměna v rámci motivačního systému z vylepšeného hospodářského výsledku. V roce 2015 byl objem prostředků určených pro motivační systém stanoven na 40 milionů korun. Průměrná mzda v Krajské zdravotní, a. s. se zvýšila z 25 743 Kč na 29 083 Kč, u lékařů činí průměrná mzda za rok 2015 73 404 Kč.

„Sociální a mzdová politika v oblasti odměňování zaměstnanců je nedílnou prioritou při naší snaze o lepší Krajskou zdravotní. Vybavení špičkovými přístroji nebo opravy a rekonstrukce nemocnic by postrádaly smysl bez zaměstnanců, na kterých stojí zajištění zdravotní péče o obyvatele Ústeckého kraje," uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd je dobrým předpokladem pro aktualizaci kolektivní smlouvy, a je tedy i předpokladem důstojného sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odbory působícími v našich nemocnicích," doplnil Ing. Jiří Novák.