Dva výpravčí a jeden operátor. Přesně tolik lidí zajišťuje z jediného místa bezpečný chod vlakové dopravy na úseku Povrly až Prackovice nad Labem.

Výpravčí s plácačkou a červenou čepicí tu nehledejte. Tito vysoce specializovaní zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes sedí za stolem a veškerý provoz řídí počítači.

Všechen ruch z železniční tratě se soustředí v jediné budově naproti ústecké zoologické zahradě, v jediné místnosti a u třech stolů. Toto místo se nazývá „ústřední stavědlo".

„Je to stavědlo, ze kterého je dálkově řízený provoz od Povrlů přes Ústí nad Labem Sever, Ústí nad Labem Hlavní nádraží a Ústí nad Labem Jih včetně železniční stanice Prackovice směrem na Prahu," upřesňuje náměstek ředitele pro řízení provozu SŽDC v Ústí nad Labem Eduard Tržil.

Řízení dopravy

Vše tu vypadá klidně a nerušeně. Dva výpravčí bedlivě sledují tři monitory znázorňující celou síť obsluhovaných kolejí. Každá kolej má svou barvu, vše se mění, problikává, svítí.

„Každá barva na monitoru má svůj význam. Zelená čára značí, že vlak má postavenou vlakovou cestu, návěstidla má na „volno". Červená čára varuje, že na koleji stojí vlak. Zabezpečovací zařízení teď na tuto trať nepustí žádný vlak, i kdyby se o to výpravčí pokoušel. Jednotlivé monitory ukazují konkrétní vlakové úseky a stanice. Sever Hlavní nádraží Jih. Dole je stanice Prackovice," vysvětluje náměstek Eduard Tržil.

Laicky řečeno, výpravčí na zdejším obslužném pracovišti zajišťují veškerou drážní dopravu. Právě zde obsluhují jednotlivá návěstidla tak, aby vlaky jely podle jízdního řádu.

Operátor, který sedí nad nimi, obsluhuje informační systém, a zajišťuje spolupráci s výpravčími i zjednodušené dopravní úkony. Také on má před sebou monitory. „Vy zde vidíte jen část zařízení. Kompletně celou technologii ukrývá spodní patro," upozorňuje Eduard Tržil.

Jdeme se tedy podívat o patro níž. Neuvěřitelné. Celou místnost o stejné rozloze jako řídící část vyplňují skříně s počítači.

Celý systém připomíná science fiction. „Toto je nejmodernější zabezpečovací zařízení, které se v současné době montuje," dodává náměstek.

Bezpečnost

Zabezpečovací zařízení je v provozu přibližně od března 2008. Do té doby byli výpravčí na každé železniční stanici. Někde zajišťovali chod dopravy také signalisté, kteří zajišťovali fyzickou obsluhu výhybek.

Dnes je celá obsluha jen na dvou lidech. Vypadá to jednoduše, ale celý systém klade vysoké nároky na odbornost zaměstnanců. Provoz se však zklidnil.

„Každý výpravčí sleduje svůj obvod. Vše je perfektně zabezpečeno proti neuváženým krokům, vše se archivuje a pokud by se stala nějaká mimořádnost, je snadno rozpoznatelné, kdo je za ni zodpovědný," říká vedoucí ústeckého oddělení odboru systému bezpečnosti SŽDC Petr Zimandl.

Mimořádné události

„V případě nehody dovede zařízení přesně vyložit po sekundách, co se během kritické doby na daném úseku dělo. Ve stanici i na trati, dokonce i na železničních přejezdech. Víme, jaké svítilo světlo na návěstidle, umíme zjistit i to, jestli na přejezdu fungovala výstraha a zda byl funkční. Je to takové „žalovací zařízení"," upozorňuje Petr Zimandl.

Kdo a co může za poruchu zabezpečovacího zařízení návěstidel a přejezdů? Častým důvodem jsou krádeže.

„Stává se, že někteří bezohlední lupiči ukradnou kabely ze zařízení, které potom logicky přestane fungovat a hlásí poruchu. Zařízení přestane pracovat zcela nebo pracuje omezeně. Potom dochází ke zpoždění vlaků a podobně. Lidé mnohdy nadávají na dráhu, ale viníkem je právě zloděj, který poruchu na zařízení zavinil," dodává Petr Zimandl.

Kolize

Jedete vlakem, jste v prostředku pole a vlak najednou zastaví a vypadá to, že se nerozjede ještě hodně dlouho. Co se v tu chvíli děje na ústředním stavědle? „V případě, že nastane nějaká anomálie a není jistota, že je kolej sjízdná, objeví se na monitorech červený úsek, ačkoliv vlak po koleji ještě nejede. Bezpečnostní opatření jej tam ani nevpustí, dokud není stoprocentní jistota, že kolej je plně sjízdná," říká Petr Zimandl.

Po signalizaci nestandardní situace se ihned prověří, kde nastal problém. „Mohou to být kameny, krádež, nebo třeba lom koleje v rámci změny teploty počasí. V tu chvíli se vysílá správcovská organizace a inkriminovaný úsek projíždí speciálním vozidlem zpravidla po sousední koleji nebo jede na konkrétní místo autem. Výpravčí bezpečně ví, kam má správu poslat. Její pracovníci zase přesně vědí, kde a co mají zkontrolovat. Lze tak bezpečně předejít kolizi," ujišťuje náměstek Eduard Tržil.

V případě problému totiž výpravčí dokáže automaticky shodit návěstidlo na červenou. Okamžitě. Zařízení „generální stop" tak zastaví konkrétní vlak pouhým zmáčknutím tlačítka.

Budoucnost?

Na tento dálkově řízený úsek navazuje další, železniční stanice Děčín. Zde se řídí provoz od Povrlů až na státní hranice s Německem. SŽDC přitom počítá s další centralizací do roku 2020, kdy toto dálkové řízení přesune do nově vzniklého centrálního dispečerského pracoviště v Praze.