Po úspěšných soutěžích „Stavíme hmyzí domek“ a „Stavíme ptačí budky“, které skupina Severočeská voda nabídla v uplynulých letech, se v letošním roce soutěž zaměří na vodní živočichy. Úkolem žáků 108 družin Ústeckého a Libereckého kraje, které se do soutěže přihlásily, bude nakreslit Příběh candáta Zoubka proplouvajícího vodními toky na severu Čech.

Nadační fond Severočeská voda se pro organizaci této soutěže spojil s Českým rybářským svazem. V termínu Světového dne vody tedy dojde k zahájení soutěže a odeslání soutěžních materiálů do školních družin. Vyhlášení vítězů je naplánováno na přelomu dubna a května.

Takto by měla vypadat přehrada u Kryr.
Boj se suchem: Opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

Počínaje Světovým dnem vody vodohospodáři skupiny Severočeská voda otevřou brány úpraven vod a čistíren odpadních vod a umožní předem ohlášeným zájemcům exkurze na provozovnách: Seznámí je zde s procesy úpravy vody a s čištěním odpadních vod. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese info@scvk.cz.

Výchovně vzdělávací soutěže určené žákům a studentům různých věkových skupin jsou již více než deset let součástí aktivit společností. Osvětu na téma voda, její význam, hospodaření s ní a její role v přírodě a v životě člověka přinášejí vodohospodáři i prostřednictvím besed, exkurzemi a distribucí laboratorní sady Bádání o vodě.