Kraj argumentuje finančními úsporami a klesající demografickou křivkou. Slučování škol do rozpočtu kraje údajně za osm let přineslo více než 64 milionů korun. Kraj prodal budovy za téměř 20 milionů korun a na jejich provozu a údržbě ušetřil přes 30,3 milionu korun. Dalších 13,7 milionu korun ušetřil na nájmech.

Slučování především gymnázií s odbornými středními školami se ale setkalo s velkou nevolí studentů i učitelů. Jakmile totiž mělo dojít ke sloučení děčínského gymnázia s Evropskou obchodní akademií, podepisovaly se petice, městem šel protestní pochod. Studenti šli dokonce protestovat na krajské zastupitelstvo. Nespokojenost vládla i v Roudnici n. L. a Lovosicích. Zatímco roudnické gymnázium se mělo sloučit s litoměřickým, lovosické se střední odbornou školou technickou a zahradnickou, která by gymnázium pohltila. V Roudnici už město uvažovalo i o možnosti provozovat školu raději samo, než ji nechat sloučit s gymnáziem v Litoměřicích. Slučovat se měly i střední školy a gymnázium v Kadani a Klášterci nad Ohří.

Nakonec se krajští radní z ČSSD a ODS zalekli a v napjaté atmosféře v prosinci 2011 zastupitelstvo revokovalo svá rozhodnutí o slučování gymnázií.

Před Vánocemi pak školy dostaly od kraje umělé vánoční stromky. Jeden dva metry vysoký stromek i s výzdobou a osvětlením stál 11 800 Kč a kraj jimi obdaroval 169 svých zařízení. Zakázka stála celkem přes dva miliony korun. Podle obdarovaných se ve školách daly použít účelněji.

Slučování škol však nebyla jediná kauza uplynulé krajské vlády ČSSD. Kraj musel řešit protesty studentů a rodičů litoměřického gymnázia, kteří ředitelce Evě Bulasové vytýkali nekompetentnost v řízení školy a špatné hospodaření. Protesty trvaly řadu měsíců, přesto ředitelka, členka ČSSD, úzce spjatá s vazebně stíhaným náměstkem hejtmanky Pavlem Koudou, setrvávala ve funkci. Známý organizátor varnsdorfských demonstrací, provokatér a podvodník Lukáš Kohout, vypověděl, že po dohodě s radním kraje pro školství Petrem Jakubcem zorganizoval diskreditační kauzu „mrtvá kočka u dveří ředitelky", která v očích veřejnosti měla uškodit protestujícím studentům. K uklidnění situace vedlo až odvolání ředitelky, která je dnes zaměstnaná na krajském úřadu.

Seriál Deníku

Do zastupitelstva Ústeckého kraje kandiduje 19 volebních subjektů. Některé z nich jsou nové a zatím dosti nečitelné. Jednu kandidující stranu, a to vládnoucí ČSSD, ale známe dobře. Co se za její vlády v kraji změnilo v oblastech, které mají kraje na starosti?