„Návrh považuji za legitimní a oprávněný. Rozhodně chceme matkám vyjít vstříc. Oslovil jsem proto ředitelky našich šesti školek a požádal je, aby našly řešení, jak by to šlo udělat. Je jasné, že organizačně to bude náročné. Na druhou stranu by stačilo, aby prodlouženou provozní dobu nabídla jen jedna školka. Kapacitně by to určitě dostačovalo," vysvětlil Kulhánek.
Pracovní skupina
Na nalezení vhodného režimu fungování školek dohlédnou radní. „Sestavili jsme čtyřčlennou pracovní skupinu, jejímiž členy jsou ředitelé základních škol a ředitel místního gymnázia. Tedy odborníci na slovo vzatí. Společně s ředitelkami mateřinek mají nalézt model, jak vyjít pracujícím matkám vstříc. Jedna z nich mi například vyprávěla, že své děti vozí do školky do sousedního Klášterce, kde pracuje. Do Kadaně se totiž vrací ze zaměstnání až v době, kdy už jsou všechny naše školky zavřené. To musíme co nejdříve napravit. Město v případě nutnosti i finančně přispěje, aby jedna ze školek mohla fungovat déle," doplnil Kulhánek.
Volná místa
Na rozdíl od většiny srovnatelně velkých měst v republice Kadaň nabízí ve školkách stále volná místa. V současnosti mohou přijmout ještě 50 dětí.
„Je to skutečně rarita. Vytvořili jsme si dostatečnou kapacitu s předstihem. Neradi bychom některou ze školek uzavřeli. Vzniká stále více firemních školek, aby jim pracovnice z řad matek s malými dětmi neutíkaly. Je to konkurence. Navíc podle počtu dětí školky dostávají dotaci od státu. Takže se musíme snažit," dodal starosta.