VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Tajemná místa vábila pohany i Karla Maye

Severní Čechy - Jsou místa, která na nás působí zvláštní silou. To, co vyzařují, nazýváme geniem loci čili duchem místa, aniž bychom specifikovali, co to vlastně znamená.

10.7.2012
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: František Grafek

Jisté je, že tuto jemnou energii mnohem silněji dokázali zachytit už naši dávní předkové. V době předkřesťanské to byly nejrůznější pohanské národy, na našem území zvláště Keltové. Ale svatyně či obětní místa tu budovali už lidé doby bronzové a nezřídka i starší kultury, což dokazují archeologické nálezy. O tom už byla zmínka ve včerejším vydání Deníku. Dnes se společně vydáme po některých z nich.

Hrady a zámky

Patrně nejbizarnější pověsti se vážou ke hradům Trosky a Houska, kde se prý otevírá brána do pekla. Na Housce jsou prý silné negativní vibrace, které pociťují zvláště citliví jedinci. Řada lidí potvrdila pochmurný ráz zalesněné krajiny, odkud je skvělý výhled na kultovní místo České země horu Říp. Těžko ale potvrdit, zda jde o skutečně negativní záření vycházející ze skály, na níž je hrad vystavěn, či turisticky atraktivní náplň jinak zapomenutého hradu.

Podobně se můžeme dívat i na Trosky. Podle specialisty na geomantii, čili jemnou zemskou energii, mohlo místo tvořit posvátnou lokalitu vzhledem ke svému tvaru.

„Každý, komu se podařilo sledovat východ či západ slunce mezi špičkami Trosek, potvrdí, že šlo o působivý zážitek. Ostatně, už starověcí bohové byli znázorňováni s rohy, mezi kterými září slunce. Je velmi pravděpodobné, že místo využívali dávní obyvatelé oblasti ke svým obřadům," tvrdí Jan Kroča ve své knize Tajemná místa Jizerských hor a Pojizeří.

Dalším hradem podobného významu je bezpochyby královský Bezděz, kde ještě před postavením strážního hradu pořádali pohané své obřady, protože vytušili zvláštní silová pole vábící k sobě poutníky. Křesťanští misionáři toto místo využili ke stavbě kostela. Což ostatně není jediný případ a v takovýchto svatyních pak cítíme zvláštní klid, jakoby byla „promodlená" celými staletími a setrvával v nich dosud odraz dobrých myšlenek a upřímných přání.

Podobně magickou přitažlivost a údajně pozitivní náboj má hrad Střekov, ale také Frýdštejn na Maloskalsku. Právě tady prý podle pověsti podepsal „Faust Jizerských hor" doktor Kittel svou smlouvu s ďáblem, pomocí níž ale na druhou stranu lidem prospíval léčivou mocí…

Zvláštním místem je podle odborníků na záhady také zámek Frýdlant, postavený na místě bývalé sopky, z níž údajně stále tryská proud energie a činí toto místo velmi pozitivním. Jako protiklad se tu ale podle badatelů v oblastech zvláštních jevů vyskytují velmi negativní místa dračí skála, palouk víl a černé jezírko.

Léčivé prameny

Podobně silná energetická pole cítí lidé také v okolí pramenů (pramen Nisy, Ploučnice, Křinice) studánek (Kittelova nebo Zdislavina) a kaplí.

Pramenům lidé připisovali silně léčivé účinky, což je případ Zdislaviny studánky u Lemberka. Přestože podle hydrologů nemá voda žádné zvláštní složení. Možná k jejímu věhlasu a legendě o zázračných uzdraveních přispěla laskavost, oddanost nemocným včetně těch nejchudších a ošetřovatelská zkušenost hradní paní.

Opakem zázračně uzdravujících studánek a magických pramenů řek jsou takzvané čertovy studny. Jak už z názvu vyplývá, jejich voda byla považována za „mrtvou".

Podle Jana Kroči sloužila taková voda například k zacelování ran, zamezování infekcí, ale také k věštění. Jednu z nich můžeme najít například nedaleko Bukové hory v Jizerkách.

Mysterium kamenů

O zvláštním významu kamenů, viklanů a mimořádných skalních útvarů s magickou přitažlivostí by se také daly napsat celé knihy (což se také děje). Na závěr tohoto stručného výtahu, který má především přispět k pohodě, ale i dobrodružné stránce prázdnin, snad alespoň malá zmínka na toto téma.

Už z antické mytologie známe obětní skály, z nichž se shazovaly živé oběti na usmíření bohů (či alespoň zachování poslušnosti lidského stáda). Nemusíme ale cestovat do Středomoří. I v naší zemi je řada míst, která svým názvem Krkavčí skála, Pohaniště apod. odkazují na rituální pozadí těchto míst. Patří k nim i Průčelská rokle na Labi.

Snad patří k novodobým mýtům i ten, že právě toto romantické místo s divokými skalisky, suťovými poli a vodopádem posloužilo prý jako inspirace pro autora příběhů o statečném indiánském náčelníkovi Karla Maye, který se narodil na německé straně Krušných hor a krátkou dobu žil i v Ústí nad Labem.

Odhalte roušku tajemství skalního labyrintu

Rouškou tajemství byly odjakživa zahaleny také jeskyně. Podle legend se v nich skrývaly poklady, podle nálezů nadšených jeskyňářů sloužily mnohdy podzemní labyrinty i jako úkryty v nebezpečných dobách. Jaká tajemství ukrývá Hanychovská jeskyně u Panského lomu na úpatí Ještědu?

„Za války tam byla naházená nepoužitá munice, to už je ale dávno vyčištěno. Tajemství, které ukrývá dnes, se skrývá v dosud neobjevených prostorách," prozradil Daniel Horáček z České speleologické společnosti.

Podle něj je dosud zprůchodněna vstupní zvonovitá propast a zhruba 136 metrů chodeb. „Ty jsou však různého stáří, liší se nejméně o dvě generace. Dá se proto předpokládat, že lokalita skrývá další rozměrné jeskyně v dalších patrech," prozradil jeskyňář.

Podrobnosti se můžete dozvědět už tuto sobotu, 14. července, v rámci Speleologického dne, který se už poosmé koná v Panském lomu v Horním Hanychově. Připravili ho právě liberečtí jeskyňáři ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody za podpory Lesů ČR. Návštěvníky čeká ukázka jednolanové speleologické techniky na cvičné stěně a na lanovém přemostění přes Panský lom. „Jedná se o zhruba 160 metrů dlouhý lanový traverz," upozornil Daniel Horáček.

„Největším lákadlem je ale tradičně možnost návštěvy vstupní propasti jinak nepřístupné Hanychovské jeskyně, která bude i osvětlená, což umožní vyniknutí její mohutnosti a impozantnosti," dodal jeskyňář, který tu se svými kolegy několikrát ročně čistí zanesené prostory od sedimentu a kamení. „I když tato jeskyně velmi neochotně odkrývá svá tajemství," dodává.

Velkou návštěvnickou atrakcí je pak takzvaná bednovaná, kdy se s pomocí lana šplhá po bedýnkách od piv. Kromě zábavy pro tatínky je samozřejmě připraven i program pro děti.

Speleologický den proběhne v sobotu 14. července od 13.00 do 17.00 hodin. Vstup je zdarma. Dostanete se tam z konečné tramvaje č. 3.

Autor: Jana Švecová

10.7.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Geodeti a ostatní 20 450 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví Rada/Odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ , na služební místo ID 56000109 - rada/odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000109 - rada/odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Chomutov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpen 2018 nebo jiný termín podle dohody. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy., Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:, a) vedení katastru nemovitostí, b) práce na obnově katastrálního operátu, c) revize katastru, Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. června 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq)., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000109 - rada/odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj"., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, d) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];, e) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, f) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; , g) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];, h) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeného na zeměměřictví; , i) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];, j) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 1/2018 č. j.: KÚ-00884/2018-560-2010, ze dne 26. března 2018, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa, kterým je: odborné zaměření vzdělání - bakalářský nebo v magisterský studijní program v oboru zeměměřictví;, K žádosti dále žadatel přiloží:, k) strukturovaný profesní životopis., Bližší informace poskytne:, Ing. Ilona Pálenská, eMail: ilona.palenska@cuzk.cz, tel.: +. Pracoviště: Katastrální úřad pro ústecký kraj pracoviště chomutov, Školní, č.p. 5335, 430 01 Chomutov 1. Informace: Kateřina Boušková, +420 474 611 952.

Gastronomie - Gastronomie Barman, výčepní 13 400 Kč

Barmani Obsluha baru. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Doporučenku ÚP uplatnit u zaměstnavatele po předchozí telefonické domluvě na č. 775 977 686 v době Po - Pa od 9,00 - 20,00 hod. (životopis s sebou), , Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.č.775 977 686 v době Po - Pa od 9,00 - 20,00 hod. (životopis s sebou) nebo zaslat strukturovaný životopis na e-mail: Tuan91@seznam.cz, , Místo výkonu práce - Chomutovská č.p. 1198, 432 01 Kadaň. Pracoviště: Chung dinh duy - provozovna, Chomutovská, č.p. 1198, 432 01 Kadaň 1. Informace: Duy Chung Dinh, +420 775 977 686.

Výroba - Výroba Seřizovači 22 000 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů Samostatný/á operátor/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Doporučenku ÚP uplatnit u zaměstnavatele po předchozí telefonické domluvě na č. 775 916 980 v době Po - Pa od 8,00 - 14,00 hod. (životopis s sebou), , Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.č. 775 916 980 v době Po - Pa od 8,00 - 14,00 hod. (životopis s sebou), , Místo výkonu práce - Klášterec nad Ohří, , Požadujeme - manuální zručnost, znalost čtení výkresové dokumentace - výhodou, zkušenosti s měřením výrobků - výhodou. Pracoviště: Zkl tech - tools, a.s., Osvobozená, č.p. 215, 431 51 Klášterec nad Ohří 1. Informace: Eva Málková, +420 775 916 980.

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 14 000 Kč

Pomocní dělníci ve výrobě Manipulační dělníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Doporučenku ÚP uplatnit u zaměstnavatele po předchozí telefonické domluvě na č. 777 611 794 v době Po a ST od 10,00 - 14,00 hod. (životopis s sebou), , Ostatní zájemci volat a domluvit pohovor na tel.č. 777 611 794 v době Po a ST od 10,00 - 14,00 hod. , , Místo výkonu práce - Slévárna Chomutov a.s., Beethovenova č.p. 5925, 430 01 Chomutov 1. Pracoviště: Paling - com s.r.o. - pracoviště, Beethovenova, č.p. 5925, 430 01 Chomutov 1. Informace: Oleksandr Boychuk, +420 777 611 794.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Soutěž Dance fever 2017 v Chomutově

Do Chomutova se sjedou tisíce tanečníků disco tanců

Stadion Nižnij Novgorod (Nižnij Novgorod, 44 899 diváků). Tato aréna je situována na místě zvaném Strelka, kde se stékají řeky Volha a Oka. Její design je inspirován přírodními živly vodou a větrem. Také tento stánek byl postaven speciálně pro šampionát.
40

Trenérský rekordman či největší karetní hříšníci. Nabízíme fakta o MS v Rusku

OBRAZEM: Hokej na ulici si zahrálo v Chomutově bezmála padesát týmů

Chomutov - Do města zavítala akce Red Bull Urban Buly. Jejím cílem je navrátit sport do ulic a na plácky.

Vydařené oslavy ervěnického fotbalu

Jirkov - Exhibiční utkání staré gardy Ervěnic s Arabela Teamem. Fotbalový souboj zastupitelů města s ženským týmem, či zápasy fotbalového potěru. To vše a ještě mnohem více nabídly oslavy 120 let ervěnického fotbalu.

Nový Týdeník Chomutovsko: Velký přehled festivalů a rozhovor s fotografem

Chomutovsko - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Chomutovsko. Podívejte se, co tentokrát nabízí. 

Jakým výrokem se blýskne tentokrát? Miloš Zeman přijel na návštěvu kraje

Ústecký kraj - Od úterý 19. června do čtvrtka 21. června potrvá návštěva prezidentského páru v Ústeckém kraji.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT