Milan Oračko (1978) ve svém bytě podle obžaloby měl loni v Bílině v bytě na sídlišti na Teplické předměstí 17. května způsobit večer v hádce třemi bodnými ranami smrt své družky Evy. Vražedná zbraň nůž se nenašla.

Už nechce k soudu

Pondělní jednání proběhlo za zvýšené pozornosti policie, justiční a vězeňské stráže. Aby bylo zamezeno případnému konfliktu s pozůstalými, vešel obžalovaný v doprovodu policistů do soudní budovy bočními dveřmi pro personál a v soudní síni byla neustále justiční stráž.

Na úterním jednání byla v jednací síni i před ní justiční stráž, před ústeckým krajským soudem byla policejní hlídka, ale byl klid. A to i proto, že obžalovaný Oračko po prvním dnu procesu se nechce již jednání zúčastnit. Další průběh jednání nechává jenom na svém obhájci.

Svědectví souseda

V druhém dnu procesu situaci v domě v okamžik tragédie přiblížil svědek bydlící v bytě vedle obviněného.

Znal Oračka i jeho družku, ale nestýkal se s nimi. Jeho družka ale mnohokrát s obětí Evou hovořila.

„Z jeho strany to nebyla láska. Jenom ji využíval, protože ona měla od rodiny nějaké peníze," uvedl svědek před soudem ke vztahu Oračka s jeho družkou.

K jejich vztahu uvedl, že se mezi sebou hádali a nadávali si. Když jí obžalovaný řekl něco sprostého, hned mu to vrátila. Při hádkách hrál roli alkohol, pili oba dva.

Svědek si již dobře nevzpomínal, co se událo v tragický večer, ale v ten den, bylo to asi na konci televizního seriálu Velkolepé století, slyšel zhruba kolem 20.15 hodin výkřik. Na dotaz předsedkyně trestního senátu Kamily Krejcarové potvrdil, že to byl ženský hlas a vycházel z bytu, kde bydlel Oračko s družkou.

Již si šel lehnout, ale po výkřiku rychle vstal z postele a vyběhl na chodbu. Uviděl na chodbě sousedy: Ženu bydlící naproti němu o patro výš a její dceru, která bydlí v bytě naproti němu, s nimi byl ještě přítel její dcery.

Ručník vzbudil pozornost

Po výkřiku potom šla dolů po schodišti sestra obžalovaného s dítětem na ruce. Šla přímo do bytu bratra. V jeho bytě byla asi 10 15 sekund. Potom vyšla ven, na ruce měla dítě a kolem ruky omotaný ručník.

Značnou pozornost vzbudil ručník, který sestra obžalovaného odnášela krátce po tragické události z jeho bytu.

Svědkyně Radka v pondělí potvrdila pravdivost své výpovědi z přípravného řízení, že sestra obžalovaného Monika odešla z Oračkova bytu a v ruce držela kromě dítěte hadr a ručník. Připadalo jí, že v něm měla něco zabaleného, nesla ho jako svíčku. Po chvíli z bytu Moniky prý slyšela, jak teče voda. Když se vrátila Monika dolů do bytu obžalovaného, už v rukách nic nenesla.

Podle Radky mohla odnést z bytu vražednou zbraň. Dokonce vyslovila domněnku, že poškozenou zabila Monika. Nůž odnesla, aby všechno zamaskovala.

V tom smyslu vyslovil domněnku též soused, který vypovídal o tragické události. Nakonec ale musel uznat, že to bylo asi poněkud jinak.

Z jeho rekonstrukce události vyplynulo:

1. Uslyšel výkřik ženy. Vstal a vyšel z bytu na chodbu.

2. Na chodbě bylo několik osob. Jedna žena uvedla, že viděla ležící ženu s nožem zabodnutým v hrudi na bytové chodbě skrze pootevřené dveře Oračkova bytu.

3. Teprve v té chvíli sestupovala sestra obžalovaného Monika s dítětem v ruce po schodech k Oračkovu bytu.

Ve středu možná padne rozsudek

Svědek z bytu obžalovaného zaslechl, jak se sestra baví s Oračkem. Něco mu potichu říkala, zaslechl, jak jí obžalovaný povídá „čaje, zavři dveře". Dodal, že čaje znamená cikánsky ženská. Do bytu poměrně rychle přišli Oračkovi příbuzní.

„Byl tam v bytě starej, stará, mladej, ségra, druhá ségra. Byli tam již před záchrankou," uvedl před soudem. Dodal, že po příjezdu záchranné služby odešli z bytu a šli nahoru do bytu Oračkovy sestry.

Jednání trestního senátu ústeckého krajského soudu pokračuje také ve středu. Možná již padne rozsudek.