Klouby pořádně nefungují, svaly jsou ochablé a ztěžklé, kvůli artritidě v prstech máte problém nahmatat a uchopit předmět nebo si na něj sáhnout. Sluch neslouží jako dřív. Špatně vidíte, vaše zorné pole je rozostřené, máte šedý zákal či došlo k zabarvení oční čočky. Celkově tedy nic moc…

Vyndejte desetikorunu z peněženky. To se ještě jakž takž daří. Jakou barvu mají tyto tři fixy? Jedna chyba. A teď dole v kuchyňské lince najít k hrnci tu správnou pokličku. Reportér Deníku rezignovaně pokleká pod tíhou všech výše jmenovaných hendikepů a nakonec s vítězným gestem oba díly nádobí kompletuje!

Většina to neřeší

Právě si v „seniorském obleku“ vyzkoušel, co všechno lze (nebo spíše nelze) v něm provádět. Simuluje totiž omezení pohybu, s nimiž se mohou potýkat lidé staršího věku. Oblek, který si zaregistroval výzkumný ústav Meyer-Hentschel Institut v německém Saarbrückenu, si měli možnost zkusit návštěvníci nedávné výstavy Můj dům, můj hrad v Litoměřicích u stánku Raiffeisen stavební spořitelny (RSS).

Ta začala upozorňovat i tímto způsobem lidi v produktivním věku na nutnost začít přemýšlet, jak budou ve stáří bydlet a jak budou schopni běžné činnosti v domácnosti zvládat.

Průzkum RSS z ledna letošního roku ukázal, že většina dnešních čtyřicátníků a padesátníků neřeší otázku, jak budou bydlet ve stáří. Před problémem zavírají oči a neuvědomují si, že na vhodné bydlení v penzi by měli myslet už dříve. Ideálně v době, kdy nejsou omezeni ani financemi ani zdravotním stavem. Rekonstrukce si totiž často vyžádá i nákladnější stavební úpravy.

Nesolidární Češi

„V horizontu do pěti let to plánuje řešit pouze 17 % z nich. Zdá se, že řešení problémů s bydlením lidé odkládají až na dobu, kdy nastanou,“ uvádí Hans-Dieter Funke, místopředseda představenstva RSS. Přitom více než polovina respondentů hodnotí své současné bydlení jako pro seniora nevyhovující. Největší problém vidí v dostupnosti (schody, výtah).

Průzkum také ukazuje na nedostatek mezigenerační solidarity Čechů. Dříve bylo běžné, že spolu v jedné domácnosti žilo více generací. Postupem času se však ze společného soužití stalo pouze nouzové řešení. „Ve společné domácnosti s rodiči bydlí pouze 13 % dotázaných a jen 7 % plánuje v důchodovém věku bydlet se svými dětmi. Navíc přes 50 % respondentů vůbec neřeší bytové potřeby rodičů. Nepřipouští si, že by to mohl být problém,“ říká Hans-Dieter Funke.

Jak dokládají výsledky průzkumu, bydlení seniorů je přehlížený celospolečenský problém. RSS proto se rozhodla nejen apelovat na lidi v předdůchodovém věku, ale také začala spolupracovat s Diakonií Českobratrské církve evangelické.

Senioři, jejichž byt není uzpůsoben jejich fyzickému stavu, jsou totiž nuceni přestěhovat se do pobytového zařízení sociálních služeb.

„Staří lidé jsou daleko více citově vázáni na místo, v němž strávili celý život. Bydlet v prostředí, které je nám důvěrně známé, kde máme přátele a příbuzné, je důležitou hodnotou, která tvoří kvalitu života nejen ve stáří,“ říká David Šourek, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Stačí dvě hodiny

Vraťme se ještě k obleku, který si na výstavě vyzkoušely desítky lidí. „Aby si člověk opravdu zažil únavu, jakou mívají senioři, musí v něm být dvě hodiny. Ale pro představu to stačilo, ne?“ usmíval se Jaroslav Doutnáč ze společnosti Blum, který oblek na litoměřickém výstavišti „obsluhoval“ společně s kolegou Petrem Bázlerem.

Samotné vystrojení trvalo deset minut, vyzkoušení si činností a vysvlečení z tohoto seniorského skafandru také asi deset minut. I tak si dokážete zafixovat, co vás může na stará kolena čekat.