Galerie představuje v rámci volného výstavního cyklu Pohledy do sbírek umělcův autorský soubor, konvolut grafických listů, pod názvem František Hodonský / Dřevořezy.

Autor, narozený v roce 1945, vstoupil do širšího povědomí kulturní veřejnosti na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Po dlouhá léta se věnuje malbě. Svou pozici si v dějinách českého výtvarného umění získal svébytným zacházením s barvou, expresivitou malířského projevu i nevšední monumentalitou v zobrazování krajiny.

Malířská, ale i grafická tvorba

Krajina především lužní lesy v okolí Břeclavi, města v nejjižnější výspě jihovýchodní Moravy, odkud pochází poutá jeho pozornost vytrvale. V posledních letech ji zachycuje téměř bezvýhradně. Nejen ve svých rozměrných malbách. Souběžně s tvorbou malířskou rozvíjí také bohatou tvorbu grafickou. Začínal technikou linořezu, věnoval se ale také leptu, akvatintě a dlouhodobě litografii technice propojující specifika malířského a kresebného projevu.

Oblíbená technika dřevořezu

Dřevořez si poprvé vyzkoušel na konci sedmdesátých let. Kontinuálně však začal touto technikou pracovat teprve po několikaleté odmlce a ve svém úsilí pokračuje dodnes. Dřevořez je jednou z nejstarších, ale také nejnáročnějších grafických technik. František Hodonský se s ní dokázal během dvou uplynulých desetiletí zcela sžít, poznal její charakteristické rysy i specifika a dokázal je ve své tvorbě plně rozvinout. Za inovativní přístup k této klasické grafické technice byl v roce 2010 odbornou porotou zvolen laureátem Ceny Vladimíra Boudníka.

Autorka výstavy Nina Michlovská o dílech nyní představovaných v GMU řekla: „Proniká do nich inspirace bujnou vegetací lužních lesů prostoupených živlem vody. Říční břehy a vodní toky zachycené za specifických atmosférických podmínek i v proměnnách ročních a denních dob se autorovou invencí proměňují v dynamické abstrahované kompozice blízké expresivní malbě."