Žádná žena dosud nestále před ústeckým krajským soudem pro podvod přesahující sto milionů korun. Obžalované hrozí až desetileté vězení.

Dokonce se o Nepejchalové psalo ve výroční policejní „Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2014" vydané ústeckým krajským ředitelstvím Policie ČR, v kapitole věnované hospodářské kriminalitě.

Žena dojíždí ke krajskému soudu z vazby ve Vazební věznici v Litoměřicích. Podnikatelka nepřipouští, že by se dopustila něčeho nezákonného. Vystřídala již tři obhájce.

Čtyřletá historie

Podvodů se měla podnikatelka dopouštět od 10. 11. 2009 do 1. 4. 2014.

Podle obžaloby postupně vylákala od poškozených peníze pod různými přísliby. Například pod příslibem jejich nadstandardního zhodnocení až do výše 20 % za dobu 3 měsíců. Podle státního zástupce od samého počátku věděla, že peníze nebude nijak zhodnocovat.

Část peněz použila pro sebe a část k uhrazení fiktivního zhodnocení půjček svým věřitelům.

Tím, že zhodnotila prvotní vklady věřitelů, přinesla jim rychle zisk, měli k Nepejchalové větší důvěru. Tím dosáhla vylákání dalších peněz od dosavadních zájemců, a získala nové věřitele.

Podle obžaloby s ohledem na své osobní finanční a majetkové poměry věděla, že nebude schopna řádně a včas dostát svým závazkům.

Dokonce od jednoho mosteckého podnikatele si půjčila přes 40 milionů korun, zpět mu údajně měla vyplatit asi 20 milionů korun a ještě zhruba 23 milionů mu dluží.

U soudu vypovídá řada svědků. Byly přehrány také odposlechy mezi podnikatelkou a lidmi, kteří jí půjčili peníze. Jestli podvodem získala 116 milionů korun nebo méně, je otázkou náročného dokazování.

Finanční kapky

Zajímavé také bylo „nenápadné" převádění peněz od podnikatelů, kteří uvěřili, že Nepejchalová jejich peníze příjemně zúročí. Převáděli obžalované peníze po statisícových „kapkách".

Nesvěřili ženě miliony jednorázově, ale posílali peníze v částkách od desítek tisíc, jiní od 100 do 300 tisíc korun třeba i čtyřikrát až šestkrát za měsíc.

Ale podnikatel Jiří z Mostecka vydával i větší „kapky" po 1 až 3 milionech. V říjnu a prosinci 2011 jednorázový převod od něho dosáhl 10 milionů. Někteří poškození (podle obžaloby) měli více méně štěstí, že přišli jenom o několik set tisíc.

Poslední křeč

Ještě dva měsíce před vzetím do vazby postupně vylákala, a v jednom případě se pokusila vylákat, několik set tisíc korun pod příslibem nadstandardního zhodnocení peněz až do výše 10 % za dobu 1 měsíce. Také v tomto případě věděla, že peníze nebude nijak zhodnocovat.

Začátkem roku 2014 již bylo zřejmé, že obžalované ženě docházeli zájemci. Nakonec si půjčila před zatčením během zhruba tří měsíců jenom 340 tisíc Kč od svých příbuzných.

Dva roky před tím by částka 340 000 Kč byla jenom drobností, protože obžalované chodily od zájemců o zhodnocení peněz takové částky několikrát za měsíc, a občas i nějaký milion…

Slovní vodopád

Podle poškozených, kterým dlužila nemalé peníze, Nepejchalová nebyla běžným dlužníkem. Nezapírala se a brala telefony, vysvětlovala co se děje s penězi tak, že její argumenty do sebe zapadaly. Říkala též, že často cestuje do zahraničí, kde řeší obchodní případy. Vystavovala směnky.

Byla prý velmi výřečná, dobře argumentující a přesvědčivá. Dokázala lidi, od nichž chtěla získat peníze, takzvaně umluvit.

O výši škody a trestu by ústecký krajský soud mohl rozhodnout ještě během letošního dubna.

Že dokáže obžalovaná uhradit své dluhy, tomu poškození nevěří.