I v regionu se ale situace oproti předcházejícímu období zlepšila. Překvapivě pozitivní trend je podle expertů mimo jiné výsledkem rychlého zavedení odkladu splátek během koronakrize. Kolik nových záznamů se však v registrech nakonec objeví v souvislosti s pandemií koronaviru, v tuto chvíli nelze podle expertů odhadnout. „Schopnost domácností splácet přijaté závazky bude záviset zejména na míře dlouhodobých dopadů pandemie na ekonomiku. Různé prognózy se však v tuto chvíli velmi liší. Pokud ovšem většina spotřebitelů požádala o odklad splátek až do konce října, mohou se případné potíže se splácením těchto úvěrů objevit v registrech až v roce 2021,“ připomněl tajemník sdružení Solus Jan Stopka.

Data sdružení Solus ukazují dlouhodobě propastné rozdíly mezi jednotlivými kraji a regiony ČR. Zatímco například ve Zlínském kraji nebo v Kraji Vysočina přesahuje podíl dospělých se zápisem v registru Solus jen těsně čtyřprocentní hranici, v Karlovarském kraji přesahuje hranici 10 procent a v tom Ústeckém dokonce 12 procent. 

Jak jsme na tom se zadlužením?

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru Solus na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích ČR:
1. místo Ústecký kraj         12,20 %
2. místo Karlovarský kraj   10,72 %
3. místo Liberecký kraj        8,37 %