„Nasadíme maximální počet policejních sil. Zaměříme se na rychlost, požívání alkoholu a drog, způsob jízdy, nedání přednosti, osvětlení vozidel a všechna další porušení. Předpokládáme, že policejní hlídky nebudou pouze na pevných stanovištích, ale nasazené budou i, mezi řidiči neoblíbené, policejní superby v civilním provedení se skrytými měřiči. Cílem není postih nebo vytvoření prostředí strachu, ale zejména zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti učástníků tak, aby se ve zdraví vrátili domů,“ uvedl šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák. 

Po víkendu se pak policie bude věnovat zejména bezpečnosti školáků, hlídky budou stát například u škol a u frekventovaných přechodů pro chodce.