„Docela nás překvapil zájem lidí. Na to, že je venku takové vedro jsem čekal, že tu moc plno nebude a rodiny s dětmi radši půjdou ven k vodě," potěšeně konstatoval předseda klubu Radimír Gruber. Instruktoři na třech stanovištích se měli co ohánět. „Já bych si to chtěla také zkusit," žadonila asi šestiletá holčička u jednoho z instruktorů. Za chvilku už byla na seznamu a čekala, až na ni přijde řada. Čas si krátila tím, že si prohlížela potápěčské vybavení, masky, ploutve, lahve na kyslík a pozorně sledovala, jak si vedou další děti, které byly právě ve vodě.

Potápění láká

„Pozor ať se ti nezamlží maska a nedostane se ti do ní voda," nabádal jeden z instruktorů žačku. Jeho kolega mezi tím už nadnášel na vodě další dívku a vysvětloval jí, jakou má zaujmout polohu, aby mohla dobře plavat dýchat přes šnorchl a dobře viděla přes masku. Zájem byl nejen o jednorázovou instruktáž, ale také o potápění. „Nejen že se nám daří dětem vysvětlit, jak používat vybavení, ale už i několik z nich projevilo zájem o naše potápěčské kurzy," řekl Gruber. Od příští soboty si potápěči slibují ještě větší zájem, než nyní. „Věříme, že se to rozkřikne a další sobotu přijde ještě víc lidí," dodal Gruber.

Prvotní strach

Některé děti však museli instruktoři dlouho přemlouvat, než se odhodlaly, že si potápění zkusí. Nejprve jim instruktoři vysvětlili, jak používat masku, ploutve a šnorchl, pak je vzali do vody a když tohle zvládly, pak jim teprve umožnili potápění pomocí kyslíkových lahví. „Šlo jen o to, abychom je přesvědčili o tom, že pod vodou budou díky kyslíkové lahvi dýchat stejně dobře jako nad vodou. „Když se pak děti osmělí, tak potom z vody ani nechtějí," smál se předseda. V celou hodinu pak instruktoři předvedli, jak se má z vody tahat tonoucí. Jak se má uchopit, aby neohrozil zachránce a jak tonoucímu poskytnout první pomoc. Druhá akce Klubu potápěčů Chomutov se uskuteční v Aquasvětě už tuto sobotu opět od 14:00 do 17:00 hodin.