Na nově položeném koberci jsou vyznačené i jízdní pruhy pro cyklisty a v místě křížení dokonce červeně. Dopravní značky upozorňují na práci na silnici. V jejím okolí je pilno jako v úle. Dělníci tu provádí převážně parkové úpravy a dokončují instalaci moderně pojaté zastávky MHD u KaSSu.
Nová zastávka MHD na Písečné ulici. 

Co se nestihlo je otevřít větší parkoviště u restaurace Džbán, to stavební firmy využívají stále jako depo. Menší parkoviště u kulturního střediska je sice již delší dobu hotové, ale ani po dokončení druhé etapy rekonstrukce se neotevře. Ani jedno parkoviště tedy zatím není dostupné. Na parkoviště u zdravotního střediska se však dá zajet už stejně jako před rekonstrukcí.

Buduje se dál

Stavební práce však probíhají dál. V prostoru před tunelem KaSSu ve směru ke Skalkové ulici dokončují dělníci rekonstrukci venkovního prostoru. Co nevidět se také začne bourat střední část KASSu. Sutě se budou odvážet Skalkovou ulicí. Ta po dokončení stavebních prací dostane nový povrch. Život v okolí KaSSu se tak opět po více jak půl roce opět o něco více vrátil k normálu.