S jakými „žhavými želízky" vstoupíte do podzimních krajských voleb, čím chcete zaujmout voliče?
Chceme lidi seznámit se seriózně propracovaným programem. Tuto sobotu schválíme náš volební program pro krajské volby. Chceme, aby lidé měli možnost přijít s náměty k našemu programu. Abychom je mohli zapracovat ještě před volbami do programu. Chci se a všichni naši kandidáti scházet s lidmi ve všech větších obcích kraje. A také těch velmi malých.

Jak vidíte své šance na úspěch, případně šance kandidátky NS LEV 21?
Budeme v krajských volbách v Ústeckém kraji usilovat o 15 až 20 procent všech hlasů voličů. Myslím, že je to reálné. Situace v české politice i v současné politice kraje bude voliče nutit hledat novou nabídku. Ty „zavedené" parlamentní strany jsou zprofanované a my chceme přijít se seriózní personální a programovou nabídkou. Přijít s novými, čestnými a přitom zkušenými lidmi.

Jaké má vaše strana v současné době preference a čím je máte podložené, myslím tím, které instituce je pro vás zpracovávají?
Myslím, že reálné volební preference v kraji dnes nikdo spolehlivě nezná a za tři měsíce budou úplně někde jinde. Je škoda za průzkumy vyhazovat peníze. Zatím pracuje spíše fantazie a „jiné" vlivy…

Budete se ucházet jako lídr kandidátky o post hejtmana Ústeckého kraje a proč?
Za ta léta, co jsem poslancem v Ústeckém kraji, jsem se sešel s mnoha tisíci lidmi, seznámil jsem se se všemi podstatnými i méně podstatnými problémy kraje. Mám dnes velmi rozsáhlé zkušenosti z centrální, krajské i komunální politiky. Asi málokdo jiný v téhle zemi má v těchto oblastech zkušenosti na téhle úrovni. Mám přitom ještě dost energie a chci sloužit lidem. Chci něco pro kraj a lidi v něm udělat. Baví mě to.

Zůstal byste jako hejtman dál poslancem?
Ano, zůstal bych ve sněmovně. Myslím, že by to bylo ve prospěch kraje. Být kromě kraje také v centrální politice znamená dobrý přístup na ministerstva a další centrální úřady. A to je ve prospěch kraje. Jeden plat bych pochopitelně dával celý na veřejně prospěšné účely. Opravdu mi v politice nejde o peníze.

Jak byste si představoval případnou budoucí koalici, šel byste do koalice například s ČSSD, nebo s některou z pravicových stran, anebo v krajním případě s KSČM, jejíž preference v současnosti rostou a pohybují se kolem 20 procent?
Uvidíme, jak silná budou ve volbách krajská uskupení, jako jsou Severočeši. A uvidíme, s kým se v předvolebních diskuzích shodneme na cestách k řešení problémů kraje nejvíce. To budou naši potenciální partneři.

Co první byste jako hejtman udělal?
Nechci předbíhat, to je daleko a jakékoliv vyjádření v tomto směru bude vypadat jako nabubřelost.

Který problém kraje, myslím tím provozně-komunální, považujete na Ústecku za nejzásadnější, co například obce, zasažené nadměrnou zátěží kamiony kvůli nedostavěné dálnici D8, jak byste jim mohl pomoci?
Ty největší problémy kraje jsou nezaměstnanost, respektive nedostatek nových pracovních míst, a dále kriminalita a korupce. Ale jsou to například také problémy s ovzduším v čase inverze, kdy se lidé v řadě míst kraje dusí. Hledal bych v tomto směru porozumění ze strany velkých zaměstnavatelů častých znečišťovatelů ovzduší. A dialog vedení měst s krajem a také s občanskými sdruženími tak, abychom hledali cestu, jak co nejvíce chránit občany před tím, co je silně obtěžuje. Ať už je to drobná kriminalita, nadměrný hluk či zbytnělá doprava a podobně. Také umrtvená krajská tripartita potřebuje nový impulz.

Jak byste vyhodnotil práci současného vedení kraje?
Je prostě průměrná, neposunula za téměř čtyři roky kvalitu práce pro kraj a jeho občany tam, kam mohla. Kvalita života lidí v kraji se nezlepšila. Samozřejmě zejména i „díky" činnosti pravicové vlády. Vedení kraje má dnes, bohužel, jiné starosti nežli ty pracovní. Dostali se do situace, kdy je dohání negativní důsledky vlastní činnosti. V posledním roce a půl začali dobrodružně hospodařit s dotacemi z evropských peněz a z peněz kraje. A dnes jsou v hledáčku policie.

Kritizoval jste vedení kraje i kvůli kauze ostravských kalů, jak se na něj zpětně díváte?
Je to velmi jednoduché kaly z Ostravska se do Ústeckého kraje dostaly jen díky podivné vstřícnosti Jany Vaňhové a jejího náměstka Arna Fišery. Tito lidé tedy nesou plnou odpovědnost za případné problémy, které může přinést spalování dovezených 100 tisíc tun nebezpečného odpadu. Kraj totiž rozhodl za velmi podivných okolností a v tichosti, bez vědomí veřejnosti, čímž vyslal jasný signál o tom, jak hluboce pohrdá obyvateli Ústeckého kraje. Cena za újmu na životním prostředí a zdraví občanů bude značná.

V minulosti jste hovořil i o podivných praktikách fondů hejtmanky, můžete stručně vysvětlit, čeho se mají tyto praktiky týkat?
Těch problémů je tolik, že je problém být stručný. Za pozornost určitě stojí například Fond hejtmanky Ústeckého kraje. Uvedu jeden z příkladů hejtmanka Vaňhová vyplatila 3 miliony korun na konání konference o problémech Ústeckého kraje. Ta se ale nakonec vůbec nekonala. Dotaci obdržela společnost Marketing Research Point, která je úzce svázána se společností College Consulting, která společně s dalšími společnostmi figuruje v seznamu firem, které vesele získávají z fondu hejtmanky dotace. V této věci jsem podal trestní oznámení a celou kauzu již prošetřuje policie. Dalším příkladem naprostého plýtvání je například i to, že 170 středních škol a speciálních zařízení v Ústeckém kraji dostalo koncem minulého roku vánoční stromky s ozdobami, kdy jeden ozdobený stromeček stál krajskou pokladnu téměř 12 tisíc korun. Celkem tak tyto stromečky, zcela evidentně předražené, vyšly krajskou kasu na více než 2 000 000 korun. A ve stejném duchu bych mohl pokračovat. To byste ale pak v novinách neměli místo na nic jiného.

Váš stranický společník, šéf ústecké krajské buňky národních socialistů Petr Benda, byl v minulosti vedením kraje osočován kvůli podivným nákupům v Krajské zdravotní, jak to zpětně hodnotíte?
Hodnotím to jako akt naprostého zoufalství ze strany Jany Vaňhové a Arna Fišery. Petr Benda veřejně opakovaně dokázal, že neměl s nákupy nic společného. Do funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní (KZ) byl jmenován až poté, co byly nákupy bývalým vedením ještě z dob hejtmana Šulce z ODS schváleny. Petr Benda nemohl již nic dělat, což je lehce prokazatelné. Vedení Ústeckého kraje však do dnešních dnů nebylo schopno určit viníka tohoto údajně předraženého nákupu zdravotní techniky pro Krajskou zdravotní. Šokující jsou však spíše informace o tom, že Krajská zdravotní vypsala obří tendr za bezmála 4 miliardy korun na desetileté zajištění IT technologií. To vše v situaci, kdy se Krajská zdravotní na konci minulého roku fakticky dostala do provozní ztráty a velmi reálně tam hrozí, že stávající vedení kraje v čele s politiky ČSSD může v budoucnu usilovat o částečnou privatizaci krajského zdravotnictví, což by bylo v přímém rozporu s volebním programem ČSSD. Jen doplním, že za působení Petra Bendy v čele KZ bylo hospodaření této společnosti ve výrazném plusu.

Podívejme se krátce na vaše soukromí, bydlíte pořád v Teplicích?
Ano, bydlím v Teplicích. Je to moc hezké město.

Jak vás „zaměstnává" vaše dcera?
No popravdě, moc si ji neužiju. Teď o prázdninách to snad bude lepší. Je moc milá, živá a pořád mluví. Jsou jí dva a tři čtvrtě roku.

Jak nejraději trávíte volný čas?
Teď jsem hodně pracoval na programech národně socialistické strany. Až jednou budu mít zase volný čas, budu hodně číst beletrii, chodit do divadla, na operu nebo na koncerty. Více budu pracovat na zahradě a cestovat.

Prý se rád věnujete charitativní činnosti, mohl byste uvést nějaké případy, kdy váš zájem pomohl potřebným?
Od roku 2001 každoročně rozdávám ze svých osobních prostředků peníze potřebným anebo na dobrý účel. Jsou to většinou menší několikatisícové částky, jimiž přispěji na nájem, jindy na uhlí, pak na počítač. Většinou to bývá v běžném roce tak 200 tisíc Kč, které rozdám.