Bude též zprovozněn dispečink v Řehlovicích. Prý 16. prosinec 2016 bude dnem dokončení dálnice D8.

Jenže, po sesuvu půdy, a po tolika komplikacích a obstrukcích aktivistů (jako jsou Děti Země), zatím je opatrnost na místě. Uběhlo již 22 let od zahájení stavby, bylo přitom postaveno 76 kilometrů dálnice za 40 miliard korun.

Rok 2005

Tehdejší starosta Lovosic Jan Kulhánek médiím již v roce 2005 řekl: „Dálnice končí v Lovosicích, a v okamžiku, kdy se dostaví hraniční úsek, objeví se nekonečný proud kamionů a rozdělí nám město řekou aut chrlících výfukové plyny na dvě části." K tomu došlo.

Připomeňme si hodnocení situace na silnicích kvůli nedostavěné dálnici D8 v roce 2007 podle dopravní policie: „Bohužel, zemřelo jedenáct lidí na silnici jen proto, že dosud nebyla zprovozněna celá dálnice D8. Chybějící část dálnice se provizorně objíždí po běžných komunikacích," uvedl vedoucí severočeské dopravní policie Jiří Ušák.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tehdy uvedlo, že alternativní silnice k chybějící dálnici D8 už pět let bere deset lidských životů ročně. ŘSD bilancovala nehodovost za pět let (2007 2011), kdy během pěti let zemřelo 52 osob a došlo k 53 případům těžkých zranění a 250 lehkým.

Stalo se tak na úsecích silnic I/30, I/8 a I/63, spolu se silnicí III/613.

Silnice I/30

Zdaleka nejčastěji k nehodám s následkem smrti došlo na silnici I/30 (celkem 32 obětí nehod za pět let 2007 až 2011) využívané jako klíčový dopravní tah z Lovosic do Ústí nad Labem.

Podle šéfa krajské dopravní policie Ústeckého kraje Jiřího Ušáka tyto ztráty na životech a zdraví lze jednoznačně spojovat se situací způsobenou chybějícím úsekem dálnice.

Současnost

Podle Ušáka se situace od roku 2011 příliš nezměnila.

„V dalších letech lze na vrub chybějící dostavby D8 přičíst v průměru od sedmi do deseti mrtvých. Výjimkou je rok 2015, protože je z hlediska smrtelných následků atypický. Evidujeme v kraji 44 zemřelých, což je o 13 méně než v roce 2014.

Aktivisté za to prý nemohou

Ekologičtí aktivisté, kteří s pomocí soudních sporů dlouhodobě blokovali výstavbu dálnice, za to prý nemohou. Ústecký senátor Jaroslav Doubrava k tomu uvedl, že takto se vyjádřili v několika reakcích. Připomněl, že aktivista Miroslav Patrik z organizace Děti Země kritizoval v roce 2010 názory ústeckého dopravního psychologa Jiřího Seidlice. Dopravní psycholog též upozorňoval na zbytečná úmrtí na přetížených objízdných trasách dálnice D8.

Podle Patrika za to, co se na silnicích událo, prý může investor, protože se řidiči vypořádávají s „rizikově nedostatečným způsobem objízdných tras při výstavbě dálnice, kterou pro občany ledabyle připravil státní investor Ředitelství silnic ČR."

Investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic, od roku 2006, podle Patrika „nelogicky předčasně otevřel úsek D8 přes Krušné hory a ŘSD ČR tak dostalo občany Lovosic a Ústí nad Labem do dopravní pasti".

Patrik k tomu ještě dodal: „Z 90 procent je viníkem řidič jako účastník silničního provozu…"

Lidé jako rukojmí

Podle analýzy za léta 2007 2011 „zdaleka nejčastěji k nehodám s následkem smrti dochází na silnici I/30 (celkem 32 obětí nehod za posledních pět let) využívanou jako klíčový alternativní dopravní tah z Lovosic do Ústí nad Labem. Podle Jiřího Ušáka tyto ztráty na životech a zdraví lze jednoznačně spojovat s chybějícím úsekem dálnice.

Co k tomu dodat? „Lidé žijící podél přetížené silnice I/30 a u silnice I/8 se stali rukojmím ekologických aktivistů. Bohužel, aktivistům napomáhal fakt, že soudy nejsou schopny kvůli své přetíženosti rychle reagovat.

„Například začátkem roku 2008 se dálnicí D8 zabýval Nejvyšší správní soud a u dalších soudů ještě leželo dalších šest žalob na téma D8," zdůraznil Doubrava.

Dodal, že od roku 2010 do konce roku 2015 projíždí ústeckým Vaňovem zhruba stejný počet vozidel. Ale počet aut směřující z Lovosic na Nové Dvory vzrostl od roku 2010 až o 50 000 vozů v roce 2015. Nárůst dopravy o desítky tisíc vozidel absorbovala silnice I/8 i díky zprovoznění nového mostu ve Vchynicích.

Statistika průjezdů, sledovaná ústeckou společností NTD group, jednoznačně ukazuje přetíženost objízdných tras.

Nejbezpečnějšími komunikacemi jsou dálnice

Dálnice jsou nejbezpečnější automobilové komunikace v zemi.

Dopravní policie v uplynulém roce 2015 v Ústeckém kraji evidovala 9707 nehod vozidel. Znamenalo to meziročně nárůst o 1335 případů. Přitom nehod způsobených na dálnici bylo pouze 81. Na dálnici došlo pouze k jednomu těžkému zranění a ke čtyřem lehkým zraněním.

Ze 44 zemřelých při nehodách v Ústeckém kraji žádný z nich nepřišel o život při nehodě na dálnici.

Podobná situace je v celé České republice. Bezmála 39 % z celkového počtu usmrcených osob připadá na nehody na silnicích I. třídy, necelých 23% na silnice II. třídy, méně než 18% na silnice III. třídy.

Z celkového počtu nehod připadá na dálnice 2,9 procent a též pouze ve 4,5 procentech se tyto nehody podílejí na počtu usmrcených osob.