Obnovením školních a většiny nočních spojů se dopravní obslužnost v Ústeckém kraji dostane téměř do podoby před vyhlášením nouzového stavu. Výjimku budou nadále tvořit přeshraniční spoje. Zatím jezdí mezinárodní autobusové linky Dopravního podniku Ústeckého kraje do poslední vhodné stanice před hranicemi.