Tomu, koho zajímají předpovědi počasí a jevy, které jeho změny provázejí, lze jen doporučit pozvání Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA) do její observatoře na Milešovce.

Jak sdělil Petr Zacharov mladší z ÚFA, v rámci Týdne vědy a techniky (www.tydenvedy.cz) se uskuteční na observatoři Milešovka v sobotu 9. listopadu a v neděli 10. listopadu den otevřených dveří.

„Návštěvníci se mohou těšit na seznámení s historií observatoře, s klasickými, ale i moderními metodami meteorologických měření. V rámci prohlídky je i výstup na vyhlídkovou věž, kde je v případě pěkného počasí daleký rozhled," přiblížil Petr Zacharov mladší.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v observatoři na Milešovce se konají v rámci Týdne vědy a techniky, největšího vědeckého festivalu v České republice. Ten v letošním roce probíhá od 1. do 15. listopadu (tedy vlastně dva týdny…).

Třináctý ročník festivalu nabízí více než 500 akcí po celé České republice. Festival se bude konat v každém krajském městě a na mnoha dalších místech ČR. Je připraveno 59 výstav a expozic v 10 městech. Festival nabídne více než 330 přednášek ve 12 krajských městech, 31 vědeckých kaváren ve čtyřech krajských městech, promítání 15 dokumentárních filmů a mnoho dalších akcí.

Dny otevřených dveří uspořádá 50 ústavů Akademie věd ČR a další partnerské organizace. Otevřeny budou elektrárny generálního partnera festivalu energetické Skupiny ČEZ.

Festival se rozšiřuje i za hranice České republiky a současně uvádí přednášky zahraničních vědců u nás.

Mnoho pražských přednášek bude streamováno a po on-line přenosu bude záznam uložen v archivu přístupném na www.tydenvedy.cz.

Observatoř Milešovka byla založena na místě bývalé rozhledny v roce 1905 a od té doby se na stanici nepřetržitě měří až do současnosti. „Poloha v nadmořské výšce 837 metrů a více než stoletá řada pozorování činí ze stanice jednu z nejcennějších meteorologických stanic na světě. V současné době patří observatoř do správy Ústavu fyziky atmosféry AVČR v.v.i..," připomněl.

Odkud na vrchol hory, přijedete-li autem

Přístup k observatoři doporučuje pořadatel dne otevřených dveří z parkoviště před obcí Bílka a dále pěšky po červené a poté modré turistické značce.

Na vrcholu je návštěvníkům k dispozici občerstvení i toalety.

Pokud tedy chcete na Milešovku vyrazit právě v jednom ze dvou dnů, kdy bude observatoř pro veřejnost otevřena, a chcete si ještě předtím o ní nastudovat zajímavé informace, podívejte se na internetové stránky www.ufa. cas.cz.

Na co se observatoř na Milešovce specializuje

Tam se mimo jiné dozvíte, že v červenci 1998 byla observatoř vybavena automatickou meteorologickou stanicí firmy Vaisala.

Stanice se využívá k měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, přízemní dohlednosti, rychlosti a směru větru, teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 centimetrů, srážkových úhrnů, délky trvání slunečního svitu a výšky základny oblačnosti.

Pozorovatelé dále určují množství oblačnosti, typy a charakter oblaků, stav počasí, výšku sněhové pokrývky a další základní meteorologické charakteristiky.

Od roku 1998 se výzkum na observatoři Milešovka specializuje na chemismus a fyzikální vlastnosti usazených srážek.

Od jara do podzimu se zde provádějí odběry vzorků vody z nízké oblačnosti, popřípadě mlhy. V zimním období jsou odebírány vzorky námrazy. Odebrané vzorky jsou poté dále chemicky analyzovány. Pomocí několika moderních přístrojů, převážně optických, jsou také měřeny základní fyzikální charakteristiky nízké oblačnosti, popřípadě mlhy, jako například horizontální dohlednost, kapalný vodní obsah, spektrum velikosti kapiček, hmotnost námrazy a podobně.

Historie observatoře První významnou stavbou, která byla postavena na Milešovce, byla malá hospoda, kterou v roce 1820 vybudoval za velmi obtížných podmínek hostinský Anton Weber z Velemína. V následujících letech tuto hospodu postupně rozšířil na dvě jídelny, několik chat, prostor pro tanec, malý obchod a kapličku. Ve 40. letech 19. století postavil na Milešovce 4 metry vysokou kamennou rozhlednu.

Observatoř byla vybudována na podnět tehdejšího komerčního rady Reginalda Czermack-Wartecka, který byl zasloužilým členem předsednictva Horského spolku v Teplicích a předsedou horských spolků severozápadních Čech. Pro realizaci stavby observatoře bylo sestaveno několik komisí, přičemž vědeckou komisi vedl universitní profesor dr. R. Spitaler. Z pěti projektů, podaných různými architekty, byl dne 25. 2. 1903 vybrán návrh J. Hocka.

Stavba observatoře započala na jaře 1903. Základním stavebním materiálem byl znělec, který byl vytěžen přímo na vrcholu Milešovky. Stavba byla dokončena v červnu 1904. Součástí budovy observatoře je 18 metrů vysoká věž, na které se v 10 metrech rozprostírá vyhlídkový ochoz. Od roku 1905 zde probíhají nepřetržitě meteorologická pozorování a měření (s malou přestávkou v roce 1917 a během 2. světové války). Řada meteorologických záznamů patří k nejdelším v ČR. Milešovka je vůbec nejstarší horskou observatoří na území České republiky.

Prvním ředitelem observatoře byl prof. dr. Rudolf Spitaler, vedoucí katedry pro kosmickou fyziku a geodynamiku na pražské Německé univerzitě. Tuto funkci vykonával až do února 1929. V roce 1953 přešla observatoř pod správu Československé akademie věd (ČSAV), a sice nejdříve pod Geofyzikální ústav, posléze pod Laboratoř meteorologie a v roce 1964 pod Ústav fyziky atmosféry, pod který spadá až do současnosti. V roce 2005 byly na Milešovce provedeny významné opravné práce (zateplení, oprava fasády, renovace vnitřních prostor apod.).

Zdroj: www.ufa.cas.cz