„Vezmeme-li v úvahu Hippokratovu přísahu a solidaritu mezi lékaři, prosím vás, pomáhejte a buďte vašim pacientům v terénu k dispozici, nezavírejte ordinace bez náhrady, ale rozhodně pacienty neodkazujte místo vaší obvyklé pomoci na nemocnice!“ stojí ve výzvě krajského úřadu.