A proč zrovna o pivu?

Od první zmínky o výrobě medového piva na zámku totiž letos uplynulo celých tisíc let! A ona první zmínka o vaření piva v Sasku v kronice biskupa Dětmara z Merseburgu měla nadmíru pádný důvod: 13. září léta Páně 1015 napadl polský vévoda Měšek II. se svým vojskem Míšeň a Albrechtsburg zapálil.

Statečné ženy hasily požár pivem

Pro nedostatek vody uhasily „statečné ženy z Míšně" oheň tekutinou, která byla právě po ruce medovým pivem.

Hlavní informace o výstavě:KDY: 24.04. - 1.11.2015. denně 10 - 18 h
KDE: Albrechtsburg Meissen, Domplatz 1, 01662 Meißen
VSTUPNÉ: Kombi-Ticket (platí pro vstup na výstavu i do zámku) dospělí 8 € / zlevněné 4 €
SERVIS: www.albrechtsburg-meissen.de www.schloesserland-sachsen.de

V sedmi výstavních místnostech je na vybraných a jedinečných exponátech prezentována fascinující historie pivovarnictví i kulturní význam piva a jeho pití v Sasku od středověku až po současnost.

Jak se vyrábí oblíbený nápoj Sasů? Jakým vývojem prošly pivovary z původně malých domácích živností do podoby dnešního velkoprůmyslu? Kdo směl dříve pivo vařit a kde se pilo? Výstava se věnuje těmto i dalším zajímavým otázkám.

Vedle historických faktů se návštěvníci dozví například i to, jaké základní suroviny jsou k výrobě piva potřeba či jaké jsou mezi jednotlivými druhy piva rozdíly.

Multimediální zastávky

Nezůstane ale jen u koukání, návštěvníci mohou využít i svůj hmat a čich, například u aromatického chmele a praženého sladu. Jednou z několika multimediálních zastávek výstavy je animace procesu vaření piva, která je promítána na dně zhruba dvě stě let staré varné pánve.

Završení výstavy tvoří téma pivní kultury. Zde jsou vystaveny výjimečné a umělecké nádoby z pěti století, které vypráví o pivních zvycích různých vrstev společnosti na saském dvoře.

Vrcholem je poslední místnost výstavy ta je rozdělená na dvě části, pivní hospodu a pivní zahrádku, kde se mohou hosté usadit.

Přednášky a pivní semináře

Za hudebního doprovodu a s typickými doplňky, například herními kartami, si saské pivo mohou patřičně vychutnat. Za účelem prezentace rozmanitosti saských pivních specialit se budou nabízená piva pravidelně měnit.

Výstavu doplňuje program s mimořádnými prohlídkami, přednáškami a pivními semináři. Během akcí se zde pod širým nebem budou prezentovat na hradním nádvoří renomované saské pivovary, mezi nimi i míšeňský pivovar Schwerter Brauerei, který letos oslaví 555. jubileum.

Pro návštěvníky je připraven výtisk doprovodného textu v českém jazyce.