Čestné uznání věnovalo ministerstvo dopravy společně s BESIPem statutárnímu městu Most. Za co? Jako první město v republice instalovalo na komunikace světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času, a tak mimořádným způsobem přispělo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Hlavní cíl: zviditelnit a ocenit

Do soutěže Cesty městy přihlašují města a obce z celé republiky dopravní projekty, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit projekty, které se mohou pro ostatní města a obce v České republice stát vzorem. Za dobu trvání soutěže získalo jednu z hlavních cen již více než 60 stavebních řešení.

V letošním roce z Ústeckého kraje soutěžily ještě další tři projekty, shodou okolností všechny z Litoměřicka: Cyklostezka Lovosice Malé Žernoseky, Chodník Vědomice Roudnice nad Labem, Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří.

Nejdůležitější: plán a koordinace

„Oceněné projekty jsou příkladem odvahy, iniciativy a hlavně důslednosti měst a obcí. Jsou důkazem, že pro zvýšení bezpečnosti provozu není rozhodující velký objem finančních prostředků, ale správný strategický plán dopravy a profesionální koordinace celého realizačního týmu," uvedl ředitel Nadace Partnerství a člen odborné poroty Miroslav Kundrata k letošnímu ročníku.

Odborná porota osobně všech 29 letos přihlášených projektů navštívila. Podle velikosti a typu je ohodnotila ve třech základních kategoriích: řešení bodová, liniová a plošná. Vedle nich obdržely čtyři projekty také tři zvláštní ceny a jedno čestné uznání.

Kdo bral hlavní ceny také?

Ceny Nadace Partnerství si odnáší městské obvody Pardubice V, Pardubice VII a město Dvůr Králové nad Labem.

Již šestým rokem je generálním partnerem soutěže Cesty městy společnost Škoda Auto, která oceňuje projekty za příkladné propojení motorové a nemotorové dopravy. Tuto cenu si letos odnáší město Krnov za podporu cyklistické dopravy na území města.

Hlavní partner soutěže společnost 3M Česko, která se zaměřuje na řešení vedoucí k mimořádnému zklidnění a zvýšení bezpečnosti frekventované komunikace, letos ocenila obec Tovéř na Olomoucku.

Časopis Moderní obec, hlavní mediální partner, ocenil za celkový přínos pro zkvalitnění veřejných prostor město Dobřany.

Přehled vítězů soutěže Cesty městy 2012:

• Vítěz Ceny Nadace Partnerství, kategorie bodová řešení: městský obvod Pardubice V za projekt „Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici"

• Vítěz Ceny Nadace Partnerství, kategorie liniová řešení: městský obvod Pardubice VII za projekt „Modernizace silnice III/0362 Pardubice Ohrazenice"

• Vítěz Ceny Nadace Partnerství, kategorie plošná řešení: město Dvůr Králové nad Labem za projekt „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka"

• Vítěz Zvláštní ceny časopisu Moderní obec, hlavního mediálního partnera: město Dobřany za projekt Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka

• Vítěz Zvláštní ceny společnosti 3M Česko: obec Tovéř u Olomouce za projekt: Okružní křižovatka a přechod pro chodce

• Vítěz Zvláštní ceny společnosti ŠKODA AUTO: město Krnov za projekt Cyklostezky městem Krnov

• Vítěz Čestného uznání Ministerstva dopravy: město Most za projekt Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času