Není ale třeba panikařit. Teplická hygienická stanice v bezprostředním okolí nemocného chlapce zavedla dostačující protiepidemická opatření. Těch, kterých se to týká, o tom vědí. Nejlepší prevencí pro rodiče dětí do budoucna je v tomto případě očkování.

Hospitalizaci nemocného potvrdil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. „Pacienta se závažným průběhem meningokokové infekce způsobené meningokoky skupiny B jsme přijali na jednotku intenzivní péče Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl.

Chlapec chodil do druhé třídy školy U Nových lázní v Teplicích. Podle hygieniků ale rodiče ostatních dětí nemusejí panikařit. „U žáků a dalších lidí, kteří s dotyčným mohli přijít do bezprostředního kontaktu, jsme už nastavili opatření, abychom zamezili možnému šíření nákazy,“ uvedla Eva Poláčková z teplického pracoviště Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Rodiče žáků, kterých se to týká, byli podle ní už vyzváni, aby navštívili praktického lékaře, který dětem udělá kontrolní výtěry z krku. Zaléčení se provádí nasazením antibiotik. Inkubační doba od posledního kontaktu s nemocným pacientem je jeden týden.

Zavedená hygienická opatření se týkají pouze vybraného kolektivu. Podle Poláčkové skupina čítá přibližně 60 lidí, kteří o tom vědí. V označeném kolektivu nejsou pouze žáci a kantoři školy U Nových lázní, ale také další osoby z bezprostředního okolí nemocného chlapce. Vedení školy o situaci informovalo i rodiče těch žáků, kteří nejsou bezprostředně ohroženi. Rozeslalo jim zprávu, aby vzniklou situaci vzali na vědomí.

Eva Poláčková z teplické hygienické stanice v této souvislosti poznamenala, že nejlepší prevencí před zákeřnou meningitidou je očkování. Zčásti ho hradí zdravotní pojišťovna.

K přenosu nákazy dochází opravdu pouze při bezprostředním kontaktu. U menších dětí například při společném sledování tabletu, nebo čtení knihy. U náctiletých pak může dojít k přenosu i polibkem.

Meningokokové infekce (B) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době dojde z plného zdraví k selhání organismu.