„Představenstvo uložilo generálnímu řediteli tuto výzvu paní Vladislavě Marschallové zaslat. Pokud k tomu nedojde, Krajská zdravotní bude vymáhat doložitelně vzniklou škodu právní cestou," uvedl člen představenstva KZ Josef Šedlbauer.

Smlouvy s bývalou místopředsedkyní ANO v Ústeckém kraji a poradkyní hejtmana Jana Schillera odstartovaly zemětřesení v Krajské zdravotní. Nejprve představenstvo odvolalo bývalého generálního ředitele Aleše Chodackého, který smlouvy podepsal. Následně rada kraje odvolala předsedu představenstva Jindřicha Zetka, kterého nahradil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Z KZ měla Marschallová měsíčně brát 130 tisíc korun, na dalších 40 tisíc korun měla smlouvu na krajském úřadě. Ve všech těchto pozicích již skončila.

V krajském nemocničním holdingu měla zajišťovat vybudování očkovacích center. O této její práci ale v posledních dnech vyvstala řada pochyb. Například mostecký primátor Jan Paparega řekl na posledním jednání krajského zastupitelstva, že mu nikdo Marschallovou jako člověka odpovědného za budování vakcinačních center nepředstavil.

Pochybnosti jsou o plnění i u druhé smlouvy Marschallové s KZ, podle ní měla zajišťovat služby spojené s PR a kontakty s médií v souvislosti s vakcinační kampaní. Na tiskových konferencích týkajících se této problematiky ale nevystupovala, stejně tak nezasílala žádné tiskové zprávy médiím. Server iRozhlas pak tento týden přišel s informací, že bývalá hejtmanova poradkyně vykazovala práci pro KZ, ačkoliv v tu dobu byla prokazatelně někde jinde.