Dobrovolnických akcí proběhnou po celé republice na čtyři stovky. Nejvíce jich je připraveno v Jihomoravském kraji. Pozadu nezůstává ani Ústecký kraj, kde jsou přihlášeny na čtyři desítky spolků nebo organizací z regionu, které si nějakou pomoc společnosti připravily. „Z velké části jsou to školy, které do projektu zapojují žáky," podotkl za pořádající Českou radu dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Projekt běží od roku 2012

Projekt běží už od roku 2012 a už tehdy měl v kraji velké zastoupení.

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Pořádá jej Česká rada dětí a mládeže

V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu přidali také partnerské organizace a další desítky dětských a mládežnických organizací a dobrovolníci V minulých dvou letech se v Česku zapojilo téměř 30 000 dobrovolníků.

V loňském roce to bylo téměř 18 500 lidí, kteří figurovali v celkem 386 dílčích projektech. Předloni přes 11 000 lidí a 225 projektů.

Co říkají někteří z patronů ročníku

„Líbí se mi ta základní myšlenka," říká sportovní komentátor Petr Vichnar, jeden z patronů letošního ročníku 72 hodin, „prostě podpořit dobrovolnictví, zhustit ho do těch tří dnů, udělat z toho, řekl bych, celostátní záležitost. Protože pak se dá teprve velmi dobře ukázat, kolik se toho dá za ty tři dny udělat, co to přinese a jaký to má význam. Chtěl bych vzkázat těm, kteří už se rozhodli zapojit se do letošního ročníku, že udělali dobře a těm, kteří se rozhodují: vážení přátelé, zkuste něco udělat pro druhé, a tím uděláte něco i pro sebe. Věřte tomu, že to tak je…"

Dan Přibáň je český novinář, režisér a cestovatel. V minulosti působil jako redaktor iDnes.cz, časopisu ABC a VTM Science. Mezi veřejností je známý především díky svým cestovatelským projektům, kdy s expedičním trabantem projel Afriku, Jižní Ameriku a část Asie.

Co si o projektu 72 hodin myslí on?

„Mě se v první řadě líbí to, že se někdo snaží někomu ukázat, že něco jde! Což je vlastně úplně stejná idea jako ty naše cesty s Trabantem. V našem případě jde teda o to, překonat sám sebe, ale na 72 hodinách se mi líbí, že to lidi motivuje k věcem, který by třeba dělat ani nechtěli, nebo že mají pocit, že by to měl někdo dělat za ně. Bezva je, že lidi jen nesedí a nenadávají na věci, který se jim nelíbí a jdou a změní to. A přijde mi to i vlastně přínosnější, protože ty projekty pomáhají na konkrétních místech. Já si totiž myslím, že lidi mají obrovský možnosti a schopnosti a potřebujou jenom drobný popostrčení a je jedno jestli je to film s Trbantama, nebo projekt, kterej říká: „Pojďte, teďka tady něco v jednu chvíli společně uděláme". To je prostě super!

O pořadateli projektu:
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje téměř stovku organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících více než 200 000 indivi?duálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

ČRDM je dnes jediná a vskutku reprezentativní střešní organizace sdružení dětí a mládeže v České republice. Funkcí ČRDM je především servisní činnost členským sdružením, dále pak reprezentování organizací navenek směrem k veřejnosti, státní správě i zahraničí.

NĚKTERÁ Z MÍST V ÚSTECKÉM KRAJI, KDE UDĚLAJÍ NĚCO PRO DRUHÉ:

ZABRUŠANY
Projekt bude probíhat v pátek dopoledne a zvolili tu název stejný jako v předešlém roce. ,,Zameteme Zemi". Projektu se zúčastní žáci ze všech ročníků základní školy, ve věkové kategorii 611 let. Společně uklidí prostor před školou, přilehlé parkoviště a školní zahradu.

UNČÍN, KRUPKA
V pátek dopoledne a v sobotu dopoledne děti z Masarykovy základní školy a Mateřské školy Krupka, pracovníci školy a další dobrovolníci z řad rodičů budou uklízet a čistit zahradu MŠ, okolí školy a část lesa u vodárny v Krupce, čtvrť Unčín.

DUCHCOV
V DD, ZŠ a SŠ Duchcov, Školní 1 začali už ve čtvrtek odpoledne. Pokračovat budou i v pátek dopoledne i odpoledne. Projektu se zúčastní žáci ZŠ praktické a speciální. Shrabou listí v přilehlém parku, vyčistí vodotrysky, sesbírají odpadky, natřou autobusovou zastávku.

KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU
V roce 2011 byla poblíž budovy ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou zřízena alej ovocných stromků. Vlivem nepříznivých podmínek část stromků zašla.
V rámci projektu bude část těchto zašlých stromků nahrazena novými. Při výsadbě budou odstraněny zaschlé stromky, bude vyčištěna plocha v okolí výsadby, navezena nová hlína a vysadí tu nejméně 10 nových stromků. V akci budou v pátek odpoledne žáci 7. třídy zdejší základní školy.

MOST, CHANOV
V pátek v dopoledních hodinách budou žáci školy ve Zlatnické seznámeni s organizací a hlavním cílem projektu Ukliďme si Chanov II. Poté účastníci splní různé úkoly spojené s enviromentální výchovou. Po ukončení teoretické a naučné části se účastníci odeberou před školu, kde začne jako každý rok velký úklid. Jelikož se škola nachází ve vyloučené lokalitě Chanov, musí být žáci odborně proškoleni v oblasti negativních patologických jevů.
Ti nejmenší účastníci mezitím zhotoví ekologického patrona naší školy, který bude krášlit a ochraňovat školu a její okolí před škodlivými vlivy.

JEZEŘÍ, HORNÍ JIŘETÍN
Realizátorem projektu Před branami Mordoru je TOM Dakoti + TOM Chippewa (Asociace turistických oddílů mládeže ČR). Cílem je pomoci Jezeří, zámku, který se nachází na svazích Krušných hor a ze kterého je přímý výhled na povrchové doly Mostecké pánve.
Bitvu vyhlásí účastníci spadanému listí, poletujícím odpadkům a nezdolným náletovým dřevinám v pátek odpoledne a pokračovat budou celou sobotu.

LITOMĚŘICE
V neděli dopoledne ze skauti a skautky ze střediska Radobýl Litoměřice (Junák svaz skautů a skautek ČR) pustí do úklidu odpadků na malých vznikajících černých skládkách v okolí přírodní památky Radobýl na kopci Radobýl v Českém středohoří u Litoměřic.
Jedná se hlavně o úklid pneumatik, PET lahví, domácích spotřebičů a různých dalších odpadů, které tam některé domácnosti nesmyslně vyváží.

JIRKOV
V rámci projektu 72 hodin uspořádají v pátek dopoledne dobrovolníci MěÚSS Jirkov a dobrovolníci z řad veřejnosti již druhý ročník „Pohádkové cesty" pro děti z Prohandicap, z. s. a děti z Jirkova a okolí.

CHOMUTOV
RHST I. začala už ve čtvrtek s akcí Trabantem do školy, která bude pokračovat i v pátek dopoledne.
„Cesta do školy na kolech trabantu aneb jak si z vozíku udělat trabant. Pro Dana Přibáně je velký zážitek projet svět křížem krážem na kolech trabantu. My si tu cestu zkrátíme a na kolech „našich trabantů" se každý den přesuneme do naší školy, kde si navzájem pomáháme. A společnými silami si vyrobíme „náš trabant", kterým budeme v letošním školním roce putovat „Za tajemstvím hradů a zámků v Ústeckém kraji"., napsali o projektu jeho pořadatelé.