Malebná obec Bořislav na Teplicku leží v kopcovitém území na rozhraní lesů, polí a sadů. V Chráněné krajinné oblasti České středohoří pod jeho nejvyšší horou Milešovkou protékají jejím katastrem dva vodní toky, Sabatzerův a Bořislavský potok.

Proměna krajiny v souladu s okolní přírodou nyní po pozemkových úpravách snižuje riziko přívalových dešťů, povodní a sucha. Významným prvkem projektu v hodnotě 25 milionů korun, který dokončila teplická pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) před třemi roky, je i zadržení vody v krajině.

„V případě revitalizace bývalého Bořislavského koupaliště byl zrekonstruován i suchý poldr, který chrání níže položené území, zpomaluje a zachycuje vodu i naplaveniny. Jako první však byla v roce 2019 dokončena vodní nádrž na Sabatzerově potoce, která byla obnovena poté, co došlo v 50. letech k protržení hráze, jež byla místo opravy zasypána,“ upřesnila Hana Němcová z teplické pobočky SPÚ, která na veškeré zemní i následné práce dohlížela. Pozemkové úpravy iniciovali starousedlíci i radnice Bořislavi, o níž pochází první zmínka z roku 1169, a počítal s nimi rovněž územní plán obce se čtyřmi stovkami obyvatel. Magii místa u nádrže na Sabatzerově potoce umocňuje i nová lavička, jež vznikla z části starého dřevěného hradidla nalezeného stavbaři v nánosu bahna.

Ilustrační foto
Hora Svatého Šebestiána dostane novou úpravnu vody

Pozemkové úpravy tak kromě pozitivní proměny krajiny přinesly i minimalizaci rizika ohrožení obce a zahrad velkou vodou v její zadní části. Navíc projekt revitalizace území významně podpořil tamní flóru a faunu díky přírodnímu charakteru obou vodních ploch.

Bořislavský starosta Aleš Navara doplnil, že společně s SPÚ radnice vycházela z projektu na revitalizaci údolí připraveného před dvěma desítkami let, který byl aktualizován. „Vážíme si toho, že v této kopcovité krajině vznikají nádrže zadržující vodu, která se zde jinak prohnala a byla pryč. A týká se to i obcí ležících pod námi. Když začaly práce na koupališti, kde byla velká navážka zeminy, zarostlé křoviny a stromy, spousta lidí nevěřila, že zde něco tak povedeného skutečně vznikne. Nyní jsou obě nádrže místem častých procházek po celý rok,“ rozhlíží se starosta u nádrže na Sabatzerově potoce. Jak dodal, obec samotná na vhodné dotační tituly nikdy nedosáhla.

Vodní nádrž Souš
Více než sto let stará přehrada nyní zásobuje vodou Jablonecko a Tanvaldsko

Na obci, na kterou byly obě nádrže po dokončení převedeny, nyní bude, aby udržovala obě vodní plochy s okolím a zabránila jejich opětovnému zanesení a zarůstání. „Prostor okolo koupaliště radnice využívá také ke kulturním akcím jako je pálení čarodějnic, dětské dny a jako místo pro setkávání místních občanů. Již u původní nádrže na Sabatzerově potoce, pod níž je fotbalové hřiště, se v první polovině minulého století pořádaly odpolední čaje včetně tance,“ uvedla Hana Němcová. Bořislavská radnice navíc doplnila areál u Bořislavské nádrže o nové multifukční hřiště s workoutem s tím, že do budoucna zde podle Aleše Navary vyroste odpočinková lokalita vhodná k pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí.

Úpravami prošlo i okolí Bořislavi

Vybudovaná naučná stezka propojila obě nádrže a láká do nádherné krajiny, která se po úpravách změnila k nepoznání, další turisty i místní rodiny se svými ratolestmi. Teplická pobočka SPÚ zajišťovala pozemkové úpravy také v okolních katastrech kolem Bořislavi, jako jsou vodohospodářské projekty v Žimu a ve Rtyni. Rozpracována je rovněž projektová dokumentace na podobný rybník v Bílce, vesnici nad Bořislaví, kde pramení i Bořislavský potok. Zatím je kvůli vyšším nákladům v přípravné fázi.

„V Žimu se rovněž zvedla návštěvnost revitalizované lokality díky vybudování malé vodní nádrže v osadě Záhoří a založení vlhké květnaté louky. Všechna zmíněná území po pozemkových úpravách připravených SPÚ významně ožila. Bez evropských fondů by ale malé obce ze svých rozpočtů tuto proměnu krajiny nezvládly, stejně tak nemají k dispozici zaměstnance, kteří by to zúřadovali,“ doplnila Hana Němcová s tím, že vlastně všechna zmíněná místa prošla v rámci projektů připravených SPÚ razantní proměnou.

Ilustrační foto
Les, zemědělství a voda ve vzájemných vazbách

Komplexní pozemkové úpravy a realizace prvků plánů společných zařízení v Bořislavi a okolí se jeví jako jedna z možných cest, jak vrátit do přírody tolik potřebnou vodu a zároveň jde o zajištění prostupnosti krajiny hlavně pro lidi.