Výsledky kontrolních odběrů na skládce prokazují splnění podmínek pro skladování a spalování. Informoval o tom krajský úřad. Výsledky rozborů zveřejnil na svém webu.

„S kontrolami se bude na skládce Celio pokračovat v roce 2012 každé tři měsíce,“ informoval Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana. Podle hodnocení kaly splňují podmínky pro skladování s rezervou 94 procent. Pokud by testům nevyhověly, úřad by zakázal nakládání a převoz do čížkovické cementárny, kde slouží jako doplňkové palivo.