Nebo úplně naopak, jen tak obkroužil kolem a zase beze stopy zmizel. Odvážnější teorie mají celkem jasno. Kulový blesk je prý mimozemského původu.

Návštěva odnikud

Pan Jaroslav K. sice již nežije, ale před zhruba dvaceti lety prožil něco, co ho poznamenalo až do smrti. Jeho rodina vyprávění potvrdila. Den nebyl ničím výjimečný. Snad jen kromě pošmourné oblohy. Ráno obstaral dobytek a pak odešel na chvíli na zahrádku, kde krátce poklábosil se sousedem. Jeho žena mezitím odešla na nákupy. Nepršelo, nebyla bouře, jen obloha byla zatažená. Odešel tedy domů, uvařil si kávu a sedl za stůl, kde čekal na manželku. Z ničeho nic spatřil za oknem zářící oranžovou kouli, která se stále přibližovala. Nemohl uvěřit svým očím, když koule začala pomaličku procházet oknem jako duch.

Najednou byla uvnitř místnosti a zůstala viset ve vzduchu na místě. Ale jen na krátký okamžik. Náhle totiž nabrala obrovskou rychlost a začalo peklo na zemi. Koule létala místností kolem dokola. Nábytek se neuvěřitelně rychle měnil v hromadu třísek. Když bylo dílo zkázy dokonáno, stihla zničit ještě stůl, za kterým Jaroslav seděl. Pak prolétla zavřenými dveřmi, po kterých také nezůstalo nic, a byla pryč. Zůstala jen židle, kde byl Jaroslav a úplně neporušené okno včetně záclony.

Manželka našla svého muže v šoku, sedícího stále na svém místě. Trvalo několik hodin, než byl schopen povyprávět, co se vlastně odehrálo. Nutno podotknout, že ze všeho vyvázl, kromě hrozného úleku, bez jediného škrábnutí.

Miniaturní UFO

Zpráv o kulovém blesku máme bezpočet. Popisy se ale různí. Tvar je zpravidla koule různých velikostí. Podle očitých svědků se může jednat o velikost pingpongového míče až po obrovitou kouli mající v průměru i několik desítek centimetrů. Barevná škála je také hodně pestrá. Pozorovatelé tvrdí, že kulový blesk může být temně rudý, červený, oranžový nebo třeba modrý. A jeho chování? Je pochopitelné ještě méně. Jsou sice případy, kdy kulový blesk poranil nebo dokonce zabil člověka, ale mnohem častěji lidskou bytost ušetří. Často to vypadá, že zcela záměrně. Proč? To nikdo netuší. Pravdou ale je, že to občas vypadá, jakoby tahle zvláštní koule myslela. Své o tom ví i jeden ovčák ze Slovenska.

I on ho spatřil, a to, co následovalo, nelze jen tak pochopit. Tentokrát se objevil vzápětí po bouři. Ovčák nahnal své ovce do stáje a procházel se mezi nimi. Zvířata totiž znervózněla zvláštním způsobem. Při bouři to sice není jev nikterak zvláštní, ale tentokrát jakoby ovce něco zlého tušily. Pobíhaly sem a tam a hlasitě naříkaly. Ovčák se je snažil uklidnit. Náhle vletěla do stáje dřevěnou střechou za ohlušující exploze červená koule. Velkou rychlostí obkroužila stáj těsně pod krovy a pak si to namířila přímo mezi zvířata. Ovčák stál v tu chvíli někde u zdi zhruba v prostředku. Koule udělala během pár vteřin cik cak pohyb a opět střechou vylétla ven. Naprostá většina ovcí uhynula, zbylo jen pár kusů. A ovčák. Zvláštní byla další věc. Podle ovčákova vyprávění jej blesk minul jakoby záměrně. Měl totiž namířeno i na něj, ale z ničeho nic najednou změnil směr.

Právě tento fakt přiměl mnohé k závěru, že kulový blesk je vlastně takové miniaturní UFO, které přilétá za svými průzkumy. Konkrétní vysvětlení sice dosud nemáme, ale tohle zavání až přílišnou fantazií. Jenže kdo ví, kde je pravda?

Možná vysvětlení

Teorie stíhá teorii a vysvětlení stíhá vysvětlení. Je toho mnoho, co nám dává vědecká obec na výběr, co se kulového blesku týká. Ovšem za vším je hned několik otazníků.

V polovině minulého století přišel s vysvětlením známý fyzik Pjotr Kapica. Podle něj se jedná o plazmatický útvar, který se tvoří za bouře vlivem silného elektromagnetického záření. Ovšem kromě dalších vědeckých proti úvah je zde i jedna laická. Proč se tedy kulový blesk objevuje i za zcela jasného počasí? Vysvětlení na to není.Na řadu přišla i chemie. Mělo by se totiž jednat o zvláštní chemickou reakci. Ovšem četné pokusy vytvořit kulový blesk v laboratoři pomocí právě chemické reakce dosud úspěšně selhaly. A že jich bylo vyzkoušeno na základě různých teorií bezpočet.

Také se prý jedná o optický klam. Lidské oko podle dalšího tvrzení zachytí kouli, která ovšem ve skutečnosti neexistuje. Důvodem prý může být krátký elektrický výboj třeba při bouři, který lidská sítnice jakoby otiskne a záhy promění na pohyblivou skvrnu. Pan Jaroslav K. by s tímto tvrzením ale asi moc nesouhlasil. Optický klam by sotva zničil vybavení pokoje. Ve výčtu dalších a dalších tvrzení bychom mohli pokračovat. Zcela jistě by jich byla velká řádka.

Někdy ničí, někdy zase nikoliv

Další záhadou je projev této ohnivé koule. Projde bez poškození zdí, oknem, elektrickou zásuvkou. Cizí mu nejsou odpady v domácnostech nebo plechové komínové roury pro odvod spalin a další možné i nemožné cesty. Tím vším může jenom tak vstoupit, aniž by vchod jakkoliv poškodil a pak jinudy bez další újmy zase odejít.

Občas se zřejmě nechá „unést" a zůstane po něm spoušť. Jindy zase přiletí střechou, kde zanechá díru, zabije pomalu vše kolem a se stejnou razancí zase zmizí. Nepřitahuje ho kov nebo teplo, jak se někteří domnívají. Prostě a jednoduše záhada, kterou se sice stále pokoušíme rozluštit, ale jak vidno, bez úspěchu.

Co dodat? Snad jen to, že pokud se s ním někdy potkáme, ušetří náš život tak, jak to udělal už mnohokrát před tím.

Naďa Kučerová