Vernisáž výstavy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích se uskuteční ve čtvrtek 12. června v 17.30 za účasti pražského sběratele, kterého také obrazy předních krajinářů té doby zajímají již dvě desetiletí. Díla, na něž se budete moci v litoměřické galerii podívat až do 21. září, vznikala v letech 1790 - 1860.

Průkopníci české krajiny

Výstava i k ní vydaná publikace maximálně vypovídají o tvorbě průkopníků české krajiny, mezi které počítáme Antonína Balzera, Karla Postla, Antonína Mánesa nebo Antonína Puchernu. Prostor věnovaný zakladatelům českého krajinářství je vymezen nejen univerzálním pojetím soukromé sbírky, ale především potřebou po zevrubném zhodnocení uměleckých kvalit, kterými se paradoxně nezabývají velké galerijní instituce.

Objevovali České středohoří

Vedle významné kapitoly zahrnující pragensie budou mimořádně zajímavým příspěvkem projektu práce saských kreslířů a grafiků, kteří objevovali krajinu Českého středohoří. S ohledem na reprízu výstavy v Litoměřicích budou představeny dosud nezveřejněné akvarely zpodobňující Děčín, Krupku u Teplic, Teplice, místa spojená s Drážďany i se Saskem. V kontrastu známých i méně známých děl vystupuje panorama utváření romantické krajiny v meandrech mysli mnoha umělců, z jejichž výtvarného úsilí vznikla mocná krajinářská tradice, na které později stavěla generace Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Maximiliana Haushofera, a dále krajinářská škola Julia Mařáka. Vedle kolorovaných grafických listů budou vystaveny originální předlohové kresby (například Carla Crolla) a výběr nabídne i malířská díla, jež dosud nebyla publikována.

V Litoměřicích se umělecká kolekce pražského sběratele Patrika Šimona nepředstavuje poprvé. V roce 2012 zde diváci mohli zhlédnout výstavu Konec (s)nové epochy, která představila vybrané kapitoly umění secese a symbolismu. Součástí nynější výstavy budou rovněž komentované prohlídky a setkání inspirovaná jejími tématy.

K výstavě je vydán obsáhlý katalog s názvem „Nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona" o 384 stranách a 353 barevných reprodukcích.

Sběratel Patrik ŠimonPatrik Šimon již dvacet let buduje rozsáhlou uměleckou sbírku od gotického umění přes renesanci, manýrismus, baroko až po umění 19. století. Kolekce má své reprezentativní vrcholy také v umění secese, symbolismu, nastupující moderny a meziválečné evropské avantgardy. Její rozsah čítá úctyhodných šestnáct tisíc položek, přičemž sběratel klade hlavní důraz na práce na papíře, tedy kresby a grafické listy. Ze sbírky se ročně realizuje několik vlastních výstav doma i v zahraničí, výjimku netvoří ani zápůjčky uměleckých děl do významných institucí (např. Národní galerie v Praze). Mezi mimořádně zajímavé výstavy z poslední doby lze počítat projekt Zamlčená moderna. Iluze a sny. Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona. 1880 1930, jež zaznamenala velký úspěch jak v německém Bayreuthu, tak roku 2013 v rakouském Landesmuseu v St. Pöltenu. Každou výstavu doprovází graficky precizní katalog nebo obrazová monografie, na nichž se autorsky podílejí přední historici umění.
www.galerie-ltm.cz