Hejtmanství bere záštitu nad náborem dárců kostní dřeně tento rok už potřetí. Na předchozích akcích, v dubnu a červnu, se do registru přidalo na krajském úřadě celkem 75 dárců. Mezi nimi i patronka celé akce, modelka Veronika Kašáková. „Každá pomoc je velice důležitá, a pokud darováním kostní dřeně zachráníme alespoň jeden lidský život, má to obrovský smysl. Je to největší dar, který člověk člověku může dát – život. I proto jsem se rozhodla do registru vstoupit,“ komentuje své rozhodnutí Kašáková.

Během roku ale vzniká řada akcí spojených s náborem, které organizují třeba sportovní kluby a další volnočasové organizace, například skauti. V květnu proběhl ve Spořicích šestihodinový maraton, na jehož konci zdravotníci z pražského IKEM zapsali 160 nových dárců.

V registru dárců bylo k 31. srpnu letošního roku zapsaných 90 193 dobrovolníků. Lékaři jsou spokojení, přesto dodávají, že dárců je potřeba mnohem více. „Když jsme určovali priority pro tento rok, dosažení 90 tisíc registrovaných dárců bylo mezi nimi. Je to krásné číslo, kterým se zase o krok přibližujeme ke splnění letitého snu, totiž aby většina českých pacientů nalezla svého dárce u nás a nemuseli jsme je hledat v zahraničí,“ říká Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Podle něj by ke splnění takového cíle bylo potřeba velikost registru zhruba zdvojnásobit.

Nedostatek dárců je způsobený především přísnými kritérii, která rozhodují o tom, zda se člověk může stát dárcem či ne. A to se zjistí teprve až po zapsání do registru. Jen v případě, že lékaři naleznou shodu mezi zaregistrovaným dobrovolníkem a konkrétním pacientem, se stane z dobrovolníka dárce krvetvorných buněk.

„Je to ale jako hledání jehly v kupce sena. V podstatě pouze asi každý sto dvacátý se stane vhodným dárcem, a právě proto potřebujeme databázi dobrovolníků co nejširší. Stále totiž zhruba každý čtvrtý nemocný svého zachránce nenajde,“ popisuje Věra Šilerová, hlavní koordinátorka náborů Českého národního registru dárců dřeně.

Podzimní odběr na krajském úřadě proběhne v úterý 12. listopadu od 11 do 15.30 hodin. K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kilogramů.

Případní dárci se nemusí odběru bát a to ani tehdy, kdy jim nedělají dobře jehly a krev. Při náboru se totiž provádí stěr z ústní sliznice. Pro zápis je potřeba mít kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Pomoc tancem
Pokud váháte, zda se stát dárcem kostní dřeně, máte i jiné možnosti pomoci nemocným. V Jirkovském fitness RT Sport se rozhodli pomoci Lucii Eckertové z Ústí nad Labem, která se zákeřnou nemocí bojuje od roku 2015. Výtěžek z lekcí zumby, jež proběhnou v pátek 27. září, poputuje na její podporu.