Město Kadaň vlastní Svatováclavskou vinici, která obnáší půl hektaru a Vinici sv. Ludmily na rozloze 205 metrů čtverečních. Díky nim mělo ročně na dvě stě lahví svého vína, které ale sloužilo jen k prezentaci na vinobraní a veletrzích. Aby ho mohlo být víc a dostalo se tak do širšího povědomí, je potřeba zasadit vinnou révu na dalších pozemcích. Město už si vyhlédlo pět hektarů naproti Želinské vodní elektrárně, které jsou v majetku Státního pozemkového úřadu. Vyskytla se ovšem potíž. „Úřad nemůže pozemky prodat, možná je jen směna za jinou ornou půdu," informoval Chomutovský deník starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Počítáme ale s tím, že by směna mohla do konce roku proběhnout a výsadba by začala v roce 2017," dodal.
Nově založená vinice by poté začala rodit po dvou letech, na to ale město nebude čekat.

Bude to Kerner

„Chceme své víno už nyní, protože máme zájem mít konečně na trhu vlastní regionální produkt," tlumočil starosta postoj radních. „Použijeme víno odrůdy Kerner, které pěstuje vinař a vinohradník Karel Němeček v Březně a smísíme ho s naší odrůdou Malverína," informoval starosta. Tu město sklízí ve Svatováclavské vinici. Spojená mají být v poměru 20 procent Malveríny ku 80 procentům vzácné odrůdy Kerner.
První vzorek, který vznikl díky umu kadaňského vinaře Marcela Čadílka, už radní okoštovali na svém čtvrtečním zasedání. A velice jim chutnal, jak prozradil starosta. Má typicky ryzlinkový charakter v polosuchém provedení s pikantní kyselinkou a výraznými aromatickými látkami.

Jak vznikl?

„Díky nejmodernější metodě, která se nyní ve vinařství používá," prozradil Marcel Čadílek, který je současně provozovatelem Hradní vinotéky. „Nejde o prosté smísení dvou odrůd, ale celý technologický proces. Koupil jsem odrůdu Kerner ve stadiu hroznů a zpracoval si je sám, stejně jako naši kadaňskou Malverinu," uvedl vinař, který se věnuje zpracování kadaňského vína již několik let. „Během té doby jsem zkoušel různé vzorky proti sobě a různé styly metod," dodal. Schopnost vinaře sloučit víno a dobře ho nachutnat je podstatou kumštu. Výsledná kvalita totiž netkví jen v odrůdě vinné révy ale především v jeho zpracování.

1600 lahví. Pro začátek

Podle informací z města by měl vinař „Kadaňským vínem" naplnit 1600 lahví o objemu 0,75 litru. Radní už vybrali typ lahve bordó. Vinař je poté uschová ve svých sklepích a bude kontrolovat, jak se víno v nich vyvíjí a dozrává.
Zahájení prodeje vína předchází legislativně náročný proces, kdy je potřeba získat řadu povolení. Tomuto řízení se město, které nemá koncesi a tím pádem i právo víno vyrábět, vyhne díky smlouvě s vinařem – profesionálem.

O Svatováclavském vinobraní

Zájemci o „Kadaňské víno" budou mít první příležitost k ochutnávce na tradičním Svatováclavském vinobraní, které se koná v září. Koupit si nějakou tu lahev budou moci také v Hradní vinotéce a turisté v infocentru, coby příjemnou vzpomínku na návštěvu královského města. Cena má podle starosty dosáhnout nejvýše 190 korun.
Lahve bude ještě potřeba opatřit reprezentativní etiketou. Město proto v nadcházejících dnech vypíše soutěž mezi místními umělci včetně amatérských a nejlepší návrh ocení částkou 20 000 korun. V budoucnu by měly být lahve plněny čistě jen vínem z kadaňských vinohradů.