Severočeské doly chtějí kromě uhlí v teplickém okrese těžit také lithium. Hornická firma spadající do Skupiny ČEZ totiž nyní vstoupila do společnosti Geomet, která je dceřinou firmou koncernu European Metals Holdings (EMH) a má přednostní práva na průzkum a využití ložiska lithia na Cínovci.

Podle generálního ředitele Severočeských dolů Iva Pěgřímka by mohl projekt těžby na Cínovci dávat dlouhodobou perspektivu práce pro řadu lidí, v první fázi především odborníků. „Kromě získání nejrůznějších povolení teď musíme ověřit metody získávání lithia z horniny a zpracovat detailní projekt celého uvažovaného důlního díla,“ řekl.

Prodej majoritního podílu v české firmě Geomet společnosti Severočeské doly schválila v minulých dnech valná hromada australské společnosti EMH. Podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka akcionáři EMH akceptovali úpravy smlouvy navržené energetickým gigantem. V další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby.

ČEZ ve svém záměru uvádí, že odbytištěm pro krušnohorské lithium by mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a baterií by poptávka po lithiu měla do roku 2025 vzrůst až trojnásobně.

Těžit se má z úpatí hory Cínovce – pravděpodobně od Sedmihůrek. Vydolovaný hornický materiál bude následně putovat vybudovaným potrubím do zpracovatelského podniku na Mostecku. Tam zpracují rudu a zbylý písek vrátí zpět přírodě do vytěžených jam po hnědouhelné těžbě.

Takový způsob těžby vnímá kladně Petr Pípal, starosta Dubí, pod jehož správu Cínovec katastrálně patří. „Pro nás je důležité, že tato varianta pracuje s potrubní přepravou, která má téměř nulový vliv na životní prostředí. Na samotném Cínovci by měly být pouze větrací otvory,“ sdělil Pípal už loni na podzim, když se o záměru zmiňovala média.

Radnice plány na návrat těžby do hor nadále podporuje. Nesmějí však výrazněji narušit život lidí na území města. „To platí stále. Nějaký čas nám teď společnost nedala čerstvé informace, takže nedokážu úplně říci, co přesně zamýšlí,“ komentoval v pondělí Pípal.

Společnost různé postupy zpracování teprve připravuje. Jisté zatím není ani to, zda se vůbec začne těžit. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík připomněl, že vedení společnosti se rozhodne teprve až na základě výsledků studie proveditelnosti a celé druhé fáze projektu. „Pokud se během příštích let nakonec ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ a Severočeské doly vystoupit. V takovém případě získá Skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu,“ dodal Gazdík.

O uzavření dodatku smlouvy na získání 51 procent ve společnosti Geo2met už dříve rozhodly představenstvo a dozorčí rada ČEZ. Dosud vlastnila v Geometu 100 procent právě EMH, nyní jí zůstane zbývající podíl. Získání podílu Severočeskými doly se uskuteční zvýšením kapitálu firmy o 29,1 milionu eur (asi 800 milionů korun), peníze budou využity na další rozvoj projektu na Cínovci. Skupina ČEZ bude mít v pětičlenné radě jednatelů Geometu tři zástupce, EMH dva. Volba nového vedení firmy se podle Gazdíka uskuteční v nejbližších dnech.

V ČR jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia – naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.