Díky dotaci budou učebny výpočetní techniky vybavené kvalitní technikou s rychlým připojením, vzniknou moderní jazykové a přírodovědné učebny a školy získají bezbariérové přístupy i sociální zázemí.

„Pro jirkovské školy to znamená, že se v nich obnoví technologie, které bychom jinak museli postupně dotovat. V žádném případě bychom nebyli schopni to udělat v takto velkém rozsahu, 38 milionů korun je pro nás téměř polovina rozpočtu, který máme na investiční akce,“ podotkla místostarostka Dana Jurštaková.

„Letos jsme dali každé škole 250 tisíc korun na nejnutnější obnovu, protože mají zastaralé počítače. Celkem jsme jim rozdělili milion korun. Teď ale máme možnost čerpat dotaci a udělat to z gruntu celé,“ uvedla.

Všechny čtyři školy už se s projektem seznámily a jsou plné očekávání. „Úplně upřímně, školy na to čekají jako na smilování boží,“ uvedl ředitel Základní školy Krušnohorská Martin Reihs na posledním zasedání zastupitelstva.

„Pokud by se teď dotace nevyužila, stejně by bylo potřeba najít nějaké fondy a zainvestovat, protože vybavení škol je tristní. Zatím to lepíme tím, co je. Repasujeme,“ dodal.

Investice bude podpořená ze dvou zdrojů. Největší měrou peníze poplynou z EU, a to ve výši 32,6 milionu korun. Dalších 5,7 milionu půjde z národních zdrojů. Více než čtyřmi miliony přispěje také Jirkov. Jeho spoluúčast tvoří deset procent.

Ještě v tomto roce bude probíhat přípravná fáze. „Zahrnuje papírování. Protože jsme však o dotaci zažádali před dvěma lety a technologie se od té doby posunuly, rádi bychom udělali také revizi našich požadavků, pokud nám to bude umožněno,“ řekla místostarostka Jurštaková. Letos má být vyhlášeno také výběrové řízení na dodavatele. Samotné stavební úpravy a úpravy odborných učeben mají připadnout na příští rok.

Dotaci pro školy budoucnosti před dvěma lety přiklepli také Chomutovu. Jednalo se o 90 milionů korun. Město investici právě dokončuje. V jeho devíti základních školách díky tomu vznikají nové učebny jazyků a informačních technologií, tři učebny fyziky, dvě chemické laboratoře a dvě dílny, kdy jedna má i modelové obráběcí pracoviště.

Na Základní škole Akademika Heyrovského dokončují televizní školní studio, kde si žáci vyzkouší, jak se tvoří reportáže a vysílání. K využití bude také šest školních poradenských pracovišť s odbornou podporou pro žáky, učitele i rodiče. I tady školy získají bezbariérové přístupy, schodolezy a nové sociální zařízení. Spoluúčast města vůči dotaci tvoří 10 milionů.