Před popravou prý stihl Valentýn napsat milostný vzkaz ženě svého srdce, pod nějž se podepsal „S láskou Tvůj Valentýn".

Před Valentýnem

Historie svátku zamilovaných sahá ještě hlouběji. Zamilovaným přál údajně svátek Luprecalia. V jeho předvečer putovaly do urny lásky lístečky se jmény mladých dívek. Podle legendy si každý mladý muž vytáhl jeden z lístků a s dotyčnou pak měl prožít nehynoucí lásku. Tento svátek ale splynul s oslavami mučednictví Valentýna, který byl prohlášen za svatého.

Pohanská legenda

Pohanská legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna k sobě. Jenomže Valentýn vyznával nepřípustné křesťanství. Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel. Jelikož se proslýchalo, že má i léčitelské schopnosti, požádal ho Astorius, aby se modlil za jeho nevidomou dceru. Stal se zázrak a dívka se uzdravila. Pohané odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Valentýn byl do dívky zamilovaný, a tak se jeho trpký osud stal symbolem věrné, čisté a oddané lásky.

Jiná legenda vypráví, že osoby, které Valentýn uzdravil, následně obrátil na křesťanskou víru, což nesla nelibě tehdy v Krista nevěřící široká veřejnost. Valentýn byl zatčen a sťat.

Valentýnská přáníčka a pranostiky

Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. Výrobce vánočních přáníček Walter Scott se dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt, kterým by oslovil potenciální zákazníky. K tomu mu dopomohl nápad obnovit svátek svatého Valentýna. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a už o dva roky později si výrobce valentýnských přáníček mohl mnout ruce. Svátek zamilovaných se tak rok od roku stává více a více spíše komerčním svátkem, kdy největší profit ze svátku svatého Valentýna mají obchodníci a nikoli zamilovaní.

ČESKÁ REPUBLIKA

U nás má Svatý Valentýn celkem krátkou tradici. Svátek sem dorazil až po roce 1989. Každým rokem se tento den těší stále větší oblibě. Velké procento Čechů dokonce jako den zamilovaných upřednostňuje 14. únor před 1. májem. Ke Svatému Valentýnu již vzniklo několik pranostik.

- Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.

- Když se na Valentýna napije z koleje pták, tak se na Matěje z ní napije vůl.

- Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha, bude pozdní jaro.

- Svatý Valentýnek jara tatínek.

- Na svatého Valentýna zima sílit počíná.