Jak se lišíte od jiných stran a proč bych měl dát hlas právě vám?
Protože naši kandidáti roky aktivně pracují ve svých městech na zlepšování života, protože na místních úrovních máme výsledky, řešíme korupci, hazard, pomoc sociálně slabým, atd. Protože ve Změně aktivně působí ženy polovina našich lídrů jsou aktivní schopné ženy. Protože jsme změna.

Oba vystupujete jako kritici způsobu fungování krajských nemocnic. Co byste změnili v případě úspěchu ZMĚNY/PRO KRAJE v krajských volbách?
Základem je nastavit efektivní způsob řízení nemocnic. Je třeba změnit stanovy KZ. A nastavit tzv. německý model řízení, tedy stav, kdy manažeři jsou zároveň členy statutárního orgánu představenstva. Dnes jsou tam politici, kteří reálně řídí nemocnice. Politici patří pouze do dozorčí rady na kontrolní pozice. Otevřeným výběrovým řízením vybrat management a udělat kompletní audit všech smluv. To je základ. Je nesmírně nutné vypracování koncepce kompletní zdravotní péče v Ústeckém kraji. Pak můžeme řešit, zda Krajská zdravotní má dále fungovat v této podobě, či zda například se nevrátit k původnímu modelu jednotlivých nemocnic.

Šárka Zimová Dostálová40 let, ředitelka neziskové organizace Slunečnice, členka Rady města, předsedkyně sociální komise města, členka Zastupitelstva Ústeckého kraje a členka Kontrolního výboru Ústeckého kraje.

Filip Ušák
24 let, student, člen Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí, Předseda Výboru pro rozvojové a investiční priority města, člen několika občanských sdružení.

Výrazně se angažujete ve snaze vyhnat kamionovou dopravu ze silnice přes Benešov. Jak dostat kamiony ze silnic, na které nepatří?
Určitě je cílem toto řešit systémově. Legislativně upravit systém výběru mýta a definovat charakter jednotlivých silnic. Na „okrsky" prostě transitní mnohdy mezistátní doprava nepatří. Cílem je náklad dostat na dálnice, ideálně na koleje a vodu. Záležitost v Benešově se stále řeší. Proběhlo nedávno měření intenzity dopravy, hlučnosti atd. Oba kraje výsledky vyhodnocují. Snad to dopadne. Jsme připraveni bojovat až do úspěšného konce.

Změna se, podobně jako PRO kraj, profiluje výrazně proti korupci. Boj proti korupci však doposud u mnohých stran připomínal spíše „hru na boj proti korupci". Nevnímáte některé tyto aktivity jako falešné? Podporujete Rekonstrukci státu? Jak chcete bojovat s korupcí?
Souhlasíme, že to tak je. Naši kandidáti však s korupcí účinně roky bojují a pracují ve svých městech a obcích a mají viditelné výsledky, tyto zkušenosti chceme převést na celostátní úroveň. Většina našich kandidátů prohlášení Rekonstrukce státu podepsala, nicméně u toho to nesmí skončit.
Máte pravdu, že „protikorupční zákony" se nesmí dělat pro formu, ale cílem musí být skutečné úspory a funkčnost. Ten příklad se zákonem o veřejných zakázkách je přesný. Jsme členy o. s. Vraťte nám stát, kde připravujeme konkrétní paragrafové znění jednotlivých zákonů ( financování pol. stran, zákon o střetu zájmů apod.). Boj s korupcí nesmí být Potěmkinova vesnice…

Jak je silná Změna v ostatních regionech?
Změna vznikla propojením desítek místních uskupení, neziskových organizací a výrazných aktivních osobností v jednotlivých regionech po celé republice Martin Marek (Plzeň, iniciátor úspěšného referenda v Plzni), Táňa Fischerová (Praha) a její Klíčové hnutí, Jiřina Dienstbierová, MUDr.Síla, primář ostravské nemocnice a Změna pro život, výrazní jsme i v dalších krajích. Předčasné volby nám zkomplikovaly situaci, ale snažíme se ukázat v jednotlivých krajích, že naše kandidáty lidé znají.

Uběhne rok od krajských voleb co se vám povedlo?
Naší přítomností v krajském zastupitelstvu Ústecký kraj poprvé ve své historii získal plnohodnotnou opozici. Předkládáme řadu návrhů na změny, pracujeme v orgánech kraje. Celý rozhovor najdete na decinskydenik.cz.