Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 prohlubovat setkávání dětí ze sousední země, podporovat pedagogy a iniciovat nová přeshraniční partnerství.

Setkávání se již stala tradicí

„Česko-německé výměny a setkávání jsou již tradicí, která udržuje dobrá česko-německá přátelství a vztahy mezi oběma národy,“ zahájil slavnostní akci prorektor Západočeské univerzity v Plzni Karel Klíma. „Patnáct let tradice Tandemu je známkou toho, že o česko-německou spolupráci je neustálý zájem, a Tandem je tak zárukou spojování obou národů prostřednictvím společných aktivit, a to již od útlého věku,“ navázal Jan Lontschar, ředitel Tandemu Plzeň. Za německou stranu se zúčastnil například prezident Bavorského kruhu mládeže Matthias Fack.

V průběhu slavnostního odpoledne vystoupili žáci ze Základní umělecké školy v Třemošné se skladbami německých autorů. Projekt byl symbolicky odstartován prorektorem Klímou, prezidentem Bavorského kruhu mládeže Fackem a oběma řediteli Koordinačních center. Akci ukončil závěrečným proslovem ředitele Tandemu Regensburg Thomase Rudnera.

„Vyslanci ze sousední země“

Projekt Krůček po krůčku do sousední země bude nově oslovovat nejen předškolní zařízení, ale zároveň i 1. a 2. třídy základních škol, školní družiny, dětské a mládežnické organizace pracující s dětmi ve věku od tří do osmi let. Jádrem celého projektu budou „vyslanci ze sousední země“, kteří českým dětem přiblíží Německo a němčinu jako jazyk našich sousedů a naopak německým dětem Česko a češtinu.

Prostřednictvím česko-německých jazykových setkání, jazykových animací, předčítání dětské literatury v jazyku sousední země, kurzů jazyka pro pedagogy budou působit přímo ve 120 českých a německých zařízeních a organizacích.

Plynulé navázání na předchozí etapu

Nový projekt Krůček po krůčku do sousední země navazuje na úspěšnou předchozí tříletou etapu česko-německé spolupráce předškolních zařízení v letech 2009 2011, a rozšiřuje tak svoji působnost na větší cílovou skupinu a větší územní celky.

Předchozí etapa se zaměřovala na navazování prvních kontaktů dětí do šesti let s jazykem sousední země, na iniciování nových přeshraničních projektů mateřských škol, prohloubení stávajících projektů a na informování rodičů a veřejnosti o přínosech česko-německé spolupráce u dětí předškolního věku.

Jednou z metod projektu byly půldenní jazykové animace v celkem 38 německých a 42 českých mateřských školách. Celkem tuto nabídku využilo 1900 dětí a 200 pedagogů. Náklady předchozí etapy byly 451 200 eur.

Projekt byl také spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v souvislosti s operačními programy Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007 2013 a dále Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Užitečné informace

- Projekt realizují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže v Plzni a v Regensburgu.

- Cílový region postihuje na české straně celé území Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

- Náklady budou v letech 2012 až 2014 celkem 608 000 eur.

- Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačních programů Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013 a Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.