Ve finále je obnova řady přírodně cenných míst v Českém středohoří. Ochránci přírody tady do krajiny vracejí teplomilná stanoviště původních druhů rostlin i živočichů: ještěrky zelené, sarančete skalního, střevíčníka pantoflíčka, koniklece otevřeného a dalších. Jejich původní domovy tady v minulých desetiletích zanikly. Bylo to kvůli útlumu tradičních forem hospodaření, kdy cenné stepi postupně zarostly náletovými dřevinami.

Bezlesí se tu ale nyní už roky obnovuje díky projektu ochránců přírody s názvem LIFE České středohoří. Regenerace krajiny spočívá ve vyřezávání náletových dřevin nebo v šetrném kosení a neintenzivním spásání porostů stády místních hospodářů. Tyto a další práce probíhaly nebo stále probíhají například pod Radobýlem, Kalvárií, Lipskou horou, Borčí, Lovošem nebo Kočkou.

Babočka admirál (Vanessa atalanta).
FOTO: Život za desítky milionů. Projekt LIFE oživí CHKO České středohoří

Výřezy u Hlinné v kopcích nad Litoměřicemi mají čerstvě za sebou tamní dobrovolní hasiči. „Teď jsme dodělali poslední menší kousek u Holého vrchu, asi 500 metrů čtverečních,“ potvrzuje „dobrák“ a zároveň starosta obce Martin Ušala. „Vyřezali jsme to a hned spálili,“ dodává starosta.

Práce s nastartovanou motorovou pilou byla náročná zejména kvůli sklonu svahu až 45 stupňů. Hasiči z Hlinné spolupracují s ochránci přírody dlouhodobě a podobné výřezy v okolí Holého vrchu dělají po etapách. První podnikli v roce 2017. Vidí tak už, jak se na holinách bez trávy jen s kamením a listím po zásazích postupně obnovuje cenná vegetace. Novou trávu tu mohou spásat zdejší stáda ovcí a koz. Hasiči ze sboru, kterým je kolem 50 let, pamatují, že pláně u Hlinné byly dříve travnaté, že se spásaly. Ale pak je léta letoucí nikdo neudržoval a v období asi třiceti let tu narostla náletová vegetace. „Pro krajinu je určitě lepší už jen to, že se sem dostane sluníčko. A ochránci přírody vědí, co tam začíná růst jiného než jen keře,“ říká Ušala.

Havrani pohlavně dospívají v prvním roce.
Začalo hnízdění havranů. V Lovosicích je jedno z nejstarších hnízdišť v Česku

Výřezy v Hlinné a další zásahy v chráněné krajinné oblasti v Ústeckém kraji zaštiťuje projekt LIFE České středohoří, který mají v režii lidé z Agentury ochrany přírody a krajiny. Jeho hlavním záměrem je zajištění vhodných opatření pro podporu teplomilných stanovišť na 277 hektarech na celkem 19 lokalitách. „Tento cíl se daří naplňovat a projektový tým by jej do konce roku 2023 měl bez obtíží dosáhnout,“ tvrdí na začátku posledního roku šestiletého projektu jeho PR manažer Ondřej Nitsch.

Celkem na projekt padnou desítky milionů korun z evropských fondů i českých národních prostředků. Od nadcházejícího prosince poběží pětiletá lhůta udržitelnosti projektu. „Minimálně po tuto dobu budou projektové lokality udržovány prostřednictvím různé kombinace zemědělských dotací, finančních zdrojů z Programu péče o krajinu či z Programu rozvoje venkova. Případně dobrovolnickými aktivitami partnerských spolků,“ dodává Nitsch.

Aktuálně Agentura ochrany přírody a krajiny vede ještě jeden obdobný celorepublikový projekt LIFE Jedna příroda. Ten pomáhá s péčí i o další lokality v Českém středohoří, jako jsou Bohyňská lada, Bořeň nebo Babinské louky. Další celorepublikový projekt zaměřený na podporu druhů, obnovu a údržbu cenných lokalit ochránci přírody chystají.