„Dědictví bratrů Grimmů je skvělou možností, jak prezentovat turistickou zemi Německo po celém světě jako kulturní destinaci," vysvětluje Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály (DZT). Aktuální studie dokazují, že Německo patří k oblíbeným kulturním turistickým zemím, a to díky celosvětově známým osobnostem a pestré škále kulturních akcí.

Zemská výstava

Jacob a Wilhelm Grimmovi přispěli svou sbírkou Kinder- und Hausmärchen velkým dílem do světového kulturního dědictví. Zároveň patří k nejvýznamnějším osobnostem německé a evropské kulturní historie. Sestavili více než 200 textů, které pocházejí především z Kasselu a jeho okolí z ústně a písemně dochovaných pramenů. Své stopy zanechali především v Hesensku, ve svém rodném městě Hanau, městě jejich dospívání Steinau, studentském městě Marburg a na dvoře kasselských knížat.

Centrem oslav letošního výročního roku bratří Grimmů bude centrální výstava „Expedition Grimm", která je návštěvníkům k dispozici od 27. dubna do 8. září 2013 v kasselské hale dOCUMENTA, kde se objeví i mnohé originály. „Tato zemská výstava je hlavním projektem, ale zároveň je také součástí celkového programu akcí a událostí konajících se po celém území Hesenska. Tak budou návštěvníci při svých návštěvách moci zažít rozmanitý odkaz „našich" hesenských bratrů Grimmů po celý výroční rok 2013," říká ministryně pro vědu a kulturu Eva Kühne-Hormann, která uvádí spoustu zajímavých tipů k výročním akcím.

Vyhlášená německá Pohádková stezka

Jako jedna z nejstarších a nejznámějších z asi 200 německých prázdninových cest spojuje tzv. Pohádková stezka na 600 kilometrech významná místa pobytu a tvorby bratří Grimmů. Tato stezka vede z Hanau až do Brém podél tzv. grimmovských míst, kde bratři Grimmové zanechali ještě mnohem více stop než jen známé Brémské muzikanty a legendu o Krysaři. V Hanau, místě jejich narození, mohou letos zájemci od 1. května do 1. července navštívit známý festival bratří Grimmů ve Steinau, místě, kde strávili dětská leta, pak na návštěvníky čeká festival loutkového divadla.

Jako součást trvalé výstavy na zámku Bellevue bude světová organizace UNESCO prezentovat originální ručně psané zápisky pohádek obou bratrů Grimmů. Cestou do Kasselu pak jejich stopy vedou přes mnohá nákladně restaurovaná historická městečka. A právě na těchto místech se pohádky stávají skutečností: ve Sněhurčině městečku v Bad Wildungen, v Karkulčině zemi mezi Alsfeldem a Fritzlarem, nebo na rybníku paní Holly v Hohen Meissner.

Zatímco Jacob a Wilhelm sbírali pohádky, vyučovali jako profesoři a sestavili německý slovník, stal se jejich bratr, malíř Ludwig Emil Grimm, spoluzakladatelem první evropské umělecké kolonie ve Willingshausenu. Jacob se chvíli věnoval také politice a stal se členem prvního německého národního shromáždění ve Frankfurtu.

Nejen sběratelé pohádek, ale i jazykovědci

Jacob a Wilhelm Grimmovi nám připomínají dětství, neboť většina z nás na jejich pohádkách a příbězích vyrůstala. Kdo by neznal například Sněhurku a sedm trpaslíků, Stolečku, prostři se!, O rybáři a zlaté rybce, Šípkovou Růženku či Zlatovlásku a Popelku?

Roky práce a první sbírka pohádek

Bratři Grimmové patří ovšem také ke dvěma nejdůležitějším průkopníkům německého jazyka.

Jacob Grimm se narodil v Hanau v roce 1785, jeho bratr Wilhelm o rok později. Své dětství strávili společně v Steinau ve východním Hesensku. Následně navštěvovali gymnázium v Kasselu a poté studovali právnickou fakultu na univerzitě v Marburgu. Zde byli ovlivněni zejména profesorem Friedrichem Carlem von Savigny, který jim přiblížil díla romantické literatury. Proto se také stali členy tzv. Heidelberského kruhu, který se silně orientoval na německou lidovou poezii.

Po smrti své matky musel rodinu finančně zajistit Jacob Grimm. Mezi lety 1808 až 1813 pracoval v knihovně Jérômea Bonaparte, krále Westfálska. Bratři společně po dlouhá léta sbírali staré ságy a pohádky, které se k nim dostaly částečně také v ústním podání, aby mohli již v roce 1812 vydat svou první společnou sbírku starých lidových pohádek pod názvem Kinder- und Hausmärchen.

Za protesty propuštění z práce

V následujících letech pracovali oba na univerzitě v Kasselu: Jacob jako knihovník (1816 až 1829) a Wilhelm jako sekretář (1814 až 1829). V tomto kreativním období vznikla také kniha Německá gramatika, která v této podobě doposud neexistovala. První vydání z roku 1819 se neomezovalo pouze na německou gramatiku jako takovou, v knize byly rozpracovány také příbuznosti němčiny s jinými jazyky a rovněž i jazykový vývoj jednotlivých slov.

V roce 1829 byli oba bratři jmenováni profesory na univerzitě v Göttingenu. Oba dva se také postupně stále více angažovali v politickém životě a zasloužili se tak nejen o formulování základních práv, ale také o myšlenku sjednocení malých německých států do jednoho velkého. Ve chvíli, kdy společně s dalšími pěti profesory protestovali proti zrušení ústavy hannoverským králem, Arnoštem Augustem I., přišli o svůj úřad.

Tři roky prožili bratři v kasselském exilu, než je nový pruský král Fridrich Vilém IV. pozval do Berlína, aby sepsali Německý slovník. Práce na tomto díle zaměstnala Jacoba i Wilhelma až do jejich smrti. Wilhelm zemřel v roce 1859, jeho starší bratr o čtyři roky později.

Vychází Historie německého jazyka

Oba sourozenci strávili v Berlíně téměř dvacet let. Do tohoto období jsou datována vydání spisu Kleinere Schriften, v nichž otevřeně sdělují své liberální politické názory a čtenáře seznamují také se svými osobními zájmy a výzkumy, stejně jako prvního vydání spisu Historie německého jazyka.

Chráněný dokument UNESCO

Rok 2013 představuje ve spojení s oběma bratry velmi významný rok, a to hned ze dvou důvodů v první řadě tomu bylo loni 20. prosince 200 let od prvního vydání sbírky pohádek Kinder- und Hausmärchen, které od roku 2005 patří ke chráněným dokumentům světové organizace UNESCO, a za druhé Německo oslaví také 175. výročí od vydání Německého slovníku.

Významné události k poctě bratrů Grimmů v roce 2013

V rámci jubilejního roku 2013 bratří Grimmů se po celém Německu koná řada událostí a akcí k jejich poctě. Vybrané akce ukazuje následující přehled:

Zemská výstava EXPEDITION GRIMM v hale dOCUMENTA (27. dubna  – 8. září, Kassel)

Tato zemská výstava je nejvýznamnější událostí „grimmovského" roku 2013. Návštěvníci budou moci objevovat rozmanitost osobností obou bratrů Grimmů.

Pohádkový festival bratří Grimmů (1. května - 1. července, Hanau)

Během druhého největšího hesenského festivalu pod širým nebem budou pohádky bratří Grimmů uvedeny v amfiteátru v Hanau, na pozadí zámku a zámeckého parku Philippsruhe.

Literární jaro (15. - 24. března, Okres Waldeck-Frankenberg)

Bratři Grimmové se nezabývali jen literaturou, angažovali se také v politickém životě. Literární jaro tak nechá návštěvníky během přednášek, předčítání a debat objevit mnohostranné nadání a působení bratrů Grimmů.

Festival bratrů Grimmů (18. července - 18. srpna, Kassel)

Na jezerním jevišti v kasselském parku Schönfeld bude jedna z pohádek bratří Grimmů uvedena jako muzikál. Tento festival bude doplněn také koncerty a divadelními představeními.

Mezinárodní festival loutkového divadla (30. května - 2. června, Morschen)

Umělci z celého světa předvedou inscenace inspirované starými pohádkami a pověstmi týkajícími se historického klášteru v Morschenu.

Evropský festival pohádek a pověstí (poslední týden v červenci)

Filmy, předčítání, koncerty a divadelní představení vzbudí zájem o pohádky na různých místech severního Hesenska.

Pohádkový festival „5 auf einen Streich" (květen)

Bad Wildungen a další 4 sousední městečka, která jsou členy německé Pohádkové stezky, organizují 5týdenní festival pohádek, pověstí a legend.

Pohádkový týden (31. března - 7. dubna, Bad Sooden-Allendorf)

Od velikonoční neděle zde ožívá svět pohádek. Paní Holla bude třepat peřiny každý den od 15 hodin u brány Södertor. Pohádkový týden bude animován vyprávěními, divadelními představeními, prohlídkami a také průvodem pohádkových bytostí.

Muzeum bratrů Grimmů na zámku Bellevue (trvalá výstava, Kassel)

Palác Bellevue je sídlem muzea bratří Grimmů, kde se od roku 2013 otevře trvalá výstava, která návštěvníky seznámí se životem a odkazem těchto světoznámých sourozenců.

Pohádky bratří Grimmů v obrazech (do 10. března, Willingshausen)

Vernisáž v nové umělecké hale ve Willingshausenu představí pohádkové ilustrace ze tří různých století.

200 let sbírky pohádek bratrů Grimmů (do 24. března, Steinau)

Tradiční pohádky v novém podání: V domě a muzeu bratří Grimmů ve Steinau mohou návštěvníci díky ilustracím Klause Häringa poznat známé pohádky z jiného úhlu.

Steinauský festival loutkového divadla (září - říjen, Steinau)

Ve městě bratrů Grimmů, ve Steinau, nechají umělci z celého Německa ožít své loutky a pohádky se stanou skutečností.
Grimmovská stezka v Marburgu (2013)

Stezka bratří Grimmů láká pohádkovými bytostmi zavěšenými na domech, schodištích a zdech k výpravě se 109 metrovým převýšením. Městský plánek zobrazuje stezku historickým městem, na které se nachází 14 míst věnovaných právě pohádkám bratří Grimmů.

Dům bratří Grimmů ve Steinau (trvalá výstava, otevřeno denně)

Jedno z míst, které bratři obývali, je nyní zařízeno jako muzeum, které na své výstavě prezentuje život, působení a dílo bratrů Grimmů. V centru pozornosti je především dětství a dospívání obou bratrů v tomto regionu.

Bad Oeynhausen trvalá výstava (celoročně, středa až neděle)

Muzeum zavede své návštěvníky do světa pověstí a pohádek. Potkají zde některé postavy z pohádek bratří Grimmů a dozví se také mnoho zajímavého o pohádkách a pověstech jako takových.

Pohádkový vánoční trh (od konce listopadu až do Vánoc, Kassel)

Náměstí Königsplatz bude vyzdobeno pohádkovými bytostmi a obchůdky v historickém centru města budou zdobit hrdinové kouzelných pohádek a pověstí.