Roku 1896 se hoteliér a hlavní duše zdejšího lázeňského života, Rudol Sendig, rozhodl zkrášlit místní náměstí atrakcí vysoké umělecké hodnoty půvabnou kašnou, která se stane ozdobou celého města. A jak si usmyslel, tak se ještě téhož roku stalo. Nový objekt, Sendigsbrunnen, obdržel jméno po svém mecenáši. Tedy Sendigova kašna. V těžkých časech po první světové válce evokoval vzpomínku na bývalá období hojnosti. Během druhé světové války, kdy múzy mlčely, byla krásná secesní památka zničena. Na více než půlstoletí pak náměstí osiřelo.

Úspěšná obnova

Ušlechtilá vize opětovně navrátit náměstí jeho bývalou chloubu se zrodila v polovině devadesátých let minulého století, krátce nato se rozběhly přípravy. Procházely se archivy, shromažďovaly dobové materiály. To vše s jediným cílem vytvořit co nejzdařilejší repliku původní kašny.

Zdárně rozběhnutý projekt však zhatila přírodní katastrofa. V půli srpna roku 2002 postihla město nebývale velká povodeň a vzbouřený proud Labe pohřbil započaté dílo. Znovu se muselo začít od píky. Postupně, v několika etapách, kousek po kousku, vstávala kašna z bájného popela a odhalovala svoji historickou tvář. Mravenčí úsilí bylo korunováno úspěchem a konečně 4. září loňského roku vytryskl z lastury, držené rukou erotizující mořské panny, pramének studené vody, který po takřka sedmdesáti letech svlažil kovové tělo malého chlapce.

Financování obnovy probíhalo velkou měrou ze soukromých zdrojů, tudíž do obvodového lemu bazénu byly zasazeny tabulky se jmény dárců. Znovuzrozená Sendigova kašna je doopravdy nádherná. Jeďte se na ni podívat.

Zpracoval Jakub Hloušek