V rámci mezinárodního dne archeologie, který každoročně připadá na třetí sobotu v říjnu, tam probíhal bohatý program pro malé i velké. Kdo si umlel zmíněnou mouku, mohl si z ní rovnou na ohni upéct placky.

Seznámit návštěvníky se životem pravěkých lidí pomocí praktických ukázek, které si může každý vyzkoušet – v tom je archeologický skanzen v Březně u Loun v České republice unikátní. Dlouhodobý průzkum doložil v lokalitě vývoj lidského osídlení od neolitu až po raný středověk. Tedy přibližně z doby osmi tisíc let před naším letopočtem po období před tisícem let. Od 70. let 20. století v místě probíhají různé archeologické experimenty, vyrostly tam stavby a objekty z různých historických období. A právě v tomto prostředí si v sobotu mohli návštěvníci zkusit dovednosti, které naši předci museli ke svému přežití na rozdíl od nás dokonale ovládat.

Na místě bývalé železniční vlečky do žateckého cukrovaru vysadí společnost HP Pelzer sedm stovek stromů a keřů.
První krok k nápravě. Místo bývalé vlečky do cukrovaru vysadí HP Pelzer stromy

Například výrobu kamenných pazourků, které se v pravěku využívaly třeba při řezání kůže nebo masa. „Hrana nožů je mimořádně ostrá. Naostření pazourkových čepelí se provádí novým oštípáním hrany, nikoli broušením jako u kovových nožů,“ vysvětlil návštěvníkům skanzenu Petr Zítka, který návštěvníky skanzenu seznamoval s technikami štípání kamene. Této dovednosti se naučil v Anglii.

Kdo si připravil pazourek, mohl jej zasadit do jasanového kousku dřeva a vyrobit si pravěký nůž. „Dřevo zbavíme kůry, rozpůlíme podél, z každé strany uvnitř vydlabeme místo pro pazourek a pak slepíme oba kousky dřeva,“ vysvětloval svým dětem postup Tomáš Vacke z Loun, který patřil k mnoha návštěvníkům sobotní akce. Lepidlo se připravovalo samozřejmě na pravěký způsob – směs smůly, oleje a popela se vařila na ohni.

Podzimní výstava hub v Žatci.
FOTO: Jedlé, nejedlé, jedovaté. Houbaři v Žatci připravili výstavu

Kdo si chtěl od praktických ukázek trochu odpočinout a dozvědět se něco víc z historie lidstva, ten si mohl v pravěkém obydlí vyslechnout přednášku. Jedna například přibližovala expedice Monoxylon, jejichž cílem je prakticky ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří.

Lokalita poblíž Března mezi Louny a Postoloprty začala být pro archeology zajímavá od roku 1954. Při sesuvech půdy u břehu Ohře docházelo k poškozování pravěkých hrobů, proto tam začal záchranný archeologický průzkum. Práce menšího rozsahu původně zaměřené na období starší doby bronzové se od roku 1961 rozšířily ve velký systematický výzkum zaměřený především na dobu stěhování národů a období slovanské.