KDY: 21.10 do 21.11
KDE: Předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny 
ZA KOLIK: zdarma

Výstava s názvem Stálá expozice Příběh Romů – putovní verze přináší zhutněnou verzi stálé expozice Muzea romské kultury. Věnuje se dějinám Romů od Indie, přes středověké a novověké období po dějiny 20. století včetně shrnutí současného postavení Romů na území České republiky. Seznamuje návštěvníky i se způsoby obživy tohoto etnika, kulturou, hudbou a jazykem.